Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Trieste gang van zaken (e-mail, gericht aan alle leden van de Raad Almelo

 

 

Geachte Raadsleden,

Dank alvast voor het lezen van mijn e-mail, gericht aan alle leden van de Raad. De reden van mijn e-mail, is de commotie rondom de omgevingsvergunning die ik heb aangevraagd in 2017.

Waarom mail ik u als lid van de Raad? Ik ben vorig jaar gestart met mijn onderneming aan de Peppellaan 37 te Aadorp. Deze onderneming is een soort door start van een inrichting, cateringservice vanuit huis, dat eerder door mijn ouders werd bewerkstelligt vanuit het Aahoes in Aadorp. Hier zal u ook wel het nodige over bekend zijn.

Vanuit de Kamer van Koophandel was alles geregeld met mij en ik hoefde geen omgevingsvergunning, of dergelijke andere vergunningen, aan te vragen. Immers behoudens de HACAP regels te werk gaan was een vereiste. Helaas kwam aan die droom binnen een korte tijd een einde. In het voorjaar van 2017, rondom de maand maart, kwamen de eerste controles binnen mijn onderneming.

Deze controles waren gebaseerd op de vereisten waar ik, als ondernemer, aan moest voldoen, nu ik alsnog een omgevingsvergunning moest aanvragen. Denk hierbij aan milieuwetten, geluidswetten en afvoerregelingen m.b.t. het werken in een horeca-keuken. Alles heb ik er aan gedaan, met dank aan de hulp die mijn vader mij met technische kennis en een groot netwerk kon bieden, om te voldoen aan de regels zodat ik een omgevingsvergunning kon aanvragen. Ik was hierdoor wel geteld rond de €10.000 euro armer, maar dit alles was het zeker waard.

Er waren wat klachten geweest, zo werd mij regelmatig vertelt, als ik controle kreeg op mijn afzuigingen. Grappig genoeg, zo noem ik het hele circus uiteindelijk zelf maar, konden ambtenaren van de milieu afdeling, Gemeente Almelo, nooit wat ruiken als zij op controle kwamen. De problematiek binnen het dorp, de reden waardoor mijn ouders gestopt zijn met hun bedrijfsvoering aan de Albardastraat 20, deed opnieuw zijn werk. Er kwamen klachten binnen, die niet gegrond waren op basis van feiten, maar op basis van persoonlijke rancune. Ik heb van de omwonenden dus al nooit een eerlijke kans gekregen en de meldingen kwamen naar voren door de problemen op persoonlijk vlak.

Al die tijd heb ik gelukkig fijne ondersteuning gekregen van de familie Obermeijer, ook wel de eigenaar van het onroerende goed, waar ik mijn zaak op gevestigd heb. Althans, dat was de schijn. Want de ellende houdt hier zeker niet op.

In de bijlage ziet u mijn bezwaarschrift. Deze heb ik ingediend, omdat de Gemeente Almelo voornemens was mijn omgevingsvergunning te weigeren. Hoe dat nou nog kon nadat ik €10.000 euro geïnvesteerd heb om er überhaupt een aan te mogen vragen is mij ook een raadsel. De Gemeente baseerde hun bevindingen op het feit, dat ik teveel geluid zou produceren met mijn bedrijf. Dit konden zij hard maken, met zij duidt ik op dhr. J. de Vries en mede ambtenaren die belast waren met de zaak, door een uur lang te posten voor mijn huis in een vrijdagmiddag-spits. Ook wel de benaming voor een vrijdagmiddag waar veel bedrijven bestellingen plaatsen voor het nuttigen van een lunch. Andere dagen dat ik pas om 16:00 uur geopend ben, stonden zij er niet. Hoe valide is een onderzoek dan?

Verder mijn afvoerbuizen. De buizen die mij erg veel geld hebben gekost, tweemaal door de ambtenaren van milieu goedgekeurd waren, maar volgens zij die met mijn zaak belast waren, nog steeds niet goed genoeg. Dit staat allemaal zeer uitgebreid beschreven in mijn bezwaarschrift. Ik heb de buizen, in samenwerking met mijn vader, tweemaal laten aanpassen door een installateur, en nog zouden zij niet goed genoeg zijn; ondanks de goedkeuring van de milieuambtenaar. Wij houden het spannend.

Tevens het laatste punt waarom ik geen omgevingsvergunning verleent zou moeten krijgen volgens de Gemeente Almelo, ik maak reclame op mijn site dat er eten af te halen valt bij mijn onderneming. Hierdoor zou ik geen cateringservice vanuit huis hebben, maar een cafetaria.

Gevolg:

  1. Ik heb een rapport laten opstellen door een audio-bureau; geluidplus. Meneer kon moeilijk een meting doen, want onze geluiden werden behoorlijk te niet gedaan door geluiden van de N36, de ontsluitingsweg, die honderd meter ten Oosten van het pand gelegen is, de Peppellaan, de 50 km weg waaraan mijn woonhuis grenst en die 45 m. van mijn pand af ligt en het nabijgelegen industrieterrein. Conclusie: mijn onderneming produceert geluid binnen de grenzen en normen van de omgeving.
  2. Ik heb de buizen nogmaals laten aanpassen. Probleem verholpen
  3. Ik heb de zin veranderd op mijn site, probleem verholpen.

Uiteindelijk kom ik terecht voor een commissie van bezwaar, zie hun advies bijgevoegd in de bijlage, en doe hier mijn verhaal. J. de Vries had moeite met het doen van zijn verhaal, aangezien ik op alle punten, die hij aanwees als reden om een vergunning te weigeren, een antwoord klaar had staan. Moeilijk uitleggen als men aangeeft dat er drie redenen zijn die een belemmering vormen, die drie redenen worden verholpen, en toch een vergunning wordt geweigerd. Dit heeft misschien toch iets meer te maken met de persoonlijke idealen van de fam. Obermeijer en de mensen die met mijn zaak belast waren vanuit de Gemeente Almelo; rood voor rood brengt immers geld op.

De commissie stelt mij in het gelijk en geeft duidelijk aan dat de Gemeente Almelo geen duidelijk en samenhangend verhaal heeft. Is ook lastig, aangezien dhr. J. de Vries zelf aangegeven heeft:

‘Demy, als er niet zoveel commotie in het dorp was geweest, had jij al lang een vergunning gehad hoor.’ Oeps. Meneer heeft deze woorden bevestigd in het bijzijn van de commissie van bezwaar.

Nu zou ik voor 8 juni antwoord krijgen, van het college dat mijn aanvraag zou herzien. Ai, lukt weer niet binnen de tijd. Als ik te laat ben, kan ik het schudden, maar de Gemeente Almelo kan schijnbaar eigen regels hanteren en wat de burger daar van vindt? Uiteindelijk is 19 juni de laatste zittingsdag van het oude college, een die onder een bewind staat van nare personen die het niet op mijn onderneming en idealen hebben voorzien, beslist voor alsnog mijn vergunning te weigeren.

Te weigeren? Maar ze gaven jouw drie punten, en die drie punten heb jij verholpen? Op basis waarvan willen zij dan nu ineens jouw vergunning weigeren?

MIJN ONDERNEMING MAG NIET DOORGEVOERD WORDEN IN DEZE STREEK, WANT AAN DE PEPPELLAAN 37 WORDT RUSTIG GEWOOND.

Het oude college vergeet de 42 bussen, die over een 50 km weg heen denderen, langs de vrachtwagens die naar het industrieterrein gaan met grote vrachten, tussen alle auto’s en fietsers door, bedwelmd onder het geluid van schreeuwende kinderen, blaffende honden. Oh behalve op zondag, dan rijden er alleen 250 auto’s door de straat voor mensen die naar de kerk gaan, maar verder rustig wonen hoor.

Dus dit is wat de gemeente doet. Punten aanleveren, vergunning weigeren. Ik pas mij aan, ik verhelp de punten en als men dan niet meer kan winnen, dan gooien wij het wel op een, ernstig misplaatst label, rustig wonen. Dit punt heb ik in mijn gehele proces nog niet eenmaal aan bod horen komen en nu ineens wel. Dit is iets waar ik niets aan kan veranderen en vooralsnog maak ik niet meer geluid dan toegestaan is. Grappig hé, dat J. de Vries op locatie zegt; ‘ik hoor inderdaad helemaal niets, het is van belang om hier te kijken om te zien hoe de onderneming gevestigd is, dan krijgt men een heel ander beeld’. Dit heb ik op 29 november 2017, geluidsmateriaal is aanwezig, ook voorgesteld aan onze wethouder ten Zeldam. ‘Komt u dan ook een keer de situatie op locatie bekijken’. Haar antwoord:’ Ja mevrouw Quick dat ga ik zeker doen’. Oeps, ook dat is zij tot op heden vergeten denk ik?

Dhr. den Olde heeft haar hier wat vragen over gesteld tijdens een raadsvergadering. Haar antwoord bleef uit, de vragen werden weggewoven en meneer den Olde bleef tot op heden een duidelijk antwoord verschuldigd van mevr. Wel heb ik even onderzoek gedaan, inmiddels ben ik ook recherche geworden, dat mevr. Ten Zeldam wel tijd had om koffie te drinken bij de fam. Obermeijer, die sinds kort een viskraam op visite hebben elke donderdag van de week, met reclame aan de straat en zonder afvoerbuizen. Want zo gaf een andere ambtenaar aan, ‘ja die mensen hebben geen vergunning nodig hoor, als men niets ruikt is er ook geen probleem’. Er wordt duidelijk met 120 maten gemeten hier in de omgeving.

Ben trouwens vergeten te vertellen dat aan de hand van het advies van de commissie van bezwaar, de gemeente op planologisch, audiologisch en geur technisch vlak nog onderzoeken zou doen om aan te tonen dat mijn omgevingsvergunning op deze punten echt geweigerd kon worden. Geheimpje tussen ons hoor, maar ze zijn nooit geweest. Deze punten doen er nu namelijk ineens niet meer toe. Het ligt niet meer aan ruiken, horen en zien, maar het ligt aan rustig wonen.

Ik denk dat ieder raadslid zich nu schaamt voor een instantie als de Gemeente Almelo. Nou dit hoeft van mij niet hoor, maar dat er ernstig vieze spelletjes worden gespeeld, kan ik wel beamen. Ik zal binnen kort een gesprek met de Burgermeester aangaan, maar wou de Raad hierin niet aan voorbij gaan. Binnenkort staat er een traject in Zwolle te wachten voor de Gemeente Almelo. Mijn beroepsschrift, in concept, hiervoor is ook toegevoegd en ik geef de strijd zeker niet op. Ik heb gedaan wat men van mijn vroeg, nu moet mij toekomen waar ik recht op heb. Ik hoop met het nieuwe college toch frisse wind in de haren te krijgen en het verleden te laten rusten om te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst.

Fam. Obermeijer is op de hoogte van het feit dat er binnenkort een brief van handhaving zal komen, schijnbaar heeft zij dus ook insiders binnen de Gemeente die haar op de hoogte houden, en heeft daarom nu al een spoedzitting aangevraagd om het huurcontract te ontbinden en mogelijk een verzoek tot ontruiming in te dienen. Rood voor Rood levert geld op, zo dacht het team vanuit de gemeente Almelo ook, onder bewind van een discutabele wethouder. Zo spreek ik het netjes uit. Helaas vergeet de fam. Obermeijer dat er nog altijd een proces loopt en ik niet zomaar een ontruiming laat plaats vinden. Begrijp wel de ernst van de situatie waar ik nu in terecht gekomen ben. Het is te zot voor woorden, ik heb er geen woorden voor en ik wil er eigenlijk verder ook geen woorden meer aan vuil maken.

Rood voor Rood, B. Lenferink, fam. Obermeijer en mevrouw ten Zeldam. Het is een duidelijk samenhangend verhaal, waarbij wij de dupe zijn geworden van idealen, geld en macht van de drie voorgenoemde personen. Met geld koopt men macht en met geld koopt men rechten binnen de gemeente op schijnbaar. Ik sta niet voor die wijze van handelen in, ik ga voor het recht van mij als burger, die mij nu duidelijk onrecht wordt aangedaan. Omstreeks, zo zijn de woorden van J. de Vries, 6 juli, kan ik mijn brief van handhaving verwachten. Dit alles zullen wij opsturen naar de rechtbank in Zwolle, waarin wij een voorlopige voorziening met spoed zullen gaan aanvragen, tot dat alles tot op de bodem uitgezocht is. Ook zal mijn beroepsschrift, tegen de opnieuw toegezonden weigering van mijn omgevingsvergunning, besloten op 19 juni, weigering op 20 juni in mijn mailbox, meegezonden worden naar Zwolle.

Ik zal bij de Burgemeester totale openheid van het verhaal geven en ik zal er alles aan doen om dit onrecht te niet te doen naar een lang jaar vol ellende. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gehele gezin die dagelijks in de stress van deze problematiek verblijft. Tevens zal ik jullie vast inlichten over een stap die in ondernomen heb, om een drs. ing., een planoloog, in te schakelen. Hij zal een rapport op stellen, deze heeft al kennis genomen van het hele dossier, en wat hij er al mondeling van vond deel ik alvast de Burgemeester mee, en weer €1000 euro armer, voor de situatie op locatie en zal aantonen dat ik op planologisch gebied niets fout doe, door een belasting onderzoek te doen wat de Gemeente heeft nagelaten!  en de Gemeente Almelo ernstig snel een nieuw label mag gaan hangen aan het oh zo rustige wonen hier.

Op 25-06-2018 is het nog een bespreek punt geweest binnen B&W echter de weigering hadden we al binnen op 20-06-2018 en af dat moment loopt het termijn al om het beroepschrift in te dienen. We zijn in afwachting van de brief handhaving die omstreeks 06-07-2018 op de mat zal vallen. Waar er wel meer van op de hoogte worden gehouden.

Dank voor het lezen van mijn mail,

Verder vragen kunt u mailen naar dit email adres van mijn vader. Hij ondersteunt mij hierin, zodat ik ook kan blijven relativeren en positieve moed kan behouden.

Namens Demy Quick & Richard Quick

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply