Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage PVA ‘Bestuursrapportage 2018’

 

Bij de bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2018 en het verwachte financiële daarvan. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van het kader, de programmabegroting dat is gesteld.

 

Voorzitter:

Voor ons ligt ter behandeling de bestuursrapportage 2018. Wij beschouwen dit als een eerste concept jaarrekening. Wij zien de bestuursrapportage vooral als een boekhoudkundig stuk.

De gemeente Almelo gaat proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen. We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de Almeloërs, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers.

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen al laat de rapportage een negatief saldo zien van 942.000 euro veroorzaakt door structurele knelpunten. Deze structurele knelpunten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019.

Het nieuwe college blijf onverkort uitvoering geven aan het financiële herstelplan, Men hoopt dat uiterlijk eind 2020 het preventief toezicht wordt opgeheven. Dus de vooruitzichten zijn goed te noemen.

Toch zijn er ook nog financiële onzekerheden. Zo zullen de kortingen op de budgetten op het sociaal domein de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van de gemeente. Daarnaast is ondanks de aantrekkende economie, het aanbod van bouwgronden hoger dan de vraag. Dit kan in de nabije toekomst voor de gemeente een financieel effect hebben.

De provincie heeft het als toezichthouder flink af laten weten. Die zaten er bij en keken er naar, maar deden niets. In ieder geval veel te weinig ! Hopelijk komen we zo snel mogelijk weer van dat verscherpt toezicht af, welke lessen vallen er uit te leren en hoe gaan we in het vervolg anders om met de beschikbare gelden.

 

Om toch enige opvallende punten te noemen:

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dat werkgevers financieel aangemoedigd moeten worden om moeilijk bemiddelbare Almeloërs aan het werk te helpen. Een groot deel lukt het maar niet om aan de slag te komen en is aangewezen op een bijstandsuitkering.

Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenisvolle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is sprake van meerdere Multi probleemgezinnen. Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de bevolking jaarlijks circa 267.000 euro. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten maken van de “kaalplukregeling” voor criminelen. Geld en goederen die van criminelen worden afgepakt zouden we in ieder geval gedeeltelijk terug moeten laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder criminaliteit. Het afgepakte criminele geld kunnen we gebruiken voor allerlei zaken, zoals het openhouden van wijkcentra, het inrichten van speeltuinen en beter onderhoud van de openbare ruimte.

 

Tot zover onze bijdrage.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply