Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
leegstand aanpakken doe je samen (raadsexcursie 12 april 2019)

 

Mannes de hond wacht de Assenaren op die na een lange dag thuiskomen met de trein. Als alles mis gaat in het leven, kun je altijd nog terecht bij een hond

 

Op vrijdag 12 april 2019 ging de Almelose Raad op bezoek in Assen. Centraal stond de visie en uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een krachtige binnenstad’. We bezochten diverse locaties in de binnenstad zoals de Brink, het Koopmansplein, de markt en de kop van de Vaart. Ter afsluiting waren we informeel te gast bij het TT circuit Assen en live bij de WK Superbike.

Wat mij, mijn raadsvolger en waarschijnlijk iedereen, opviel waren de vele te huur/te koop borden in de binnenstad. Er zou een stimuleringsfonds moeten komen om het kernwinkelgebied een nieuwe impuls te geven. Door dit fonds kunnen winkeliers een subsidie krijgen als ze naar de binnenstad verhuizen of hun gevel laten opknappen. Maar sommige Assense raadsfracties twijfelden aan het door de verantwoordelijke wethouder (ChristenUnie) voorgespiegelde succes. 

Leegstand is een hardnekkig probleem voor de Nederlandse steden. De ene stad gaat slagvaardiger de strijd aan dan de andere. Er is geen wondermiddel dat voor alle steden werkt. Wat wel werkt is een beleid waarin de samenwerking van gemeente met winkeliers, onroerendgoedeigenaren en bewoners een nadrukkelijke plaats heeft.

De gemeente Assen lanceerde onlangs samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de Binnenstadsvisie. Het centrum van Assen moet onder meer compacter en aantrekkelijker worden. Het deels switchen van winkels naar wonen en horeca speelt daarbij een belangrijke rol, waarmee ook de leegstand tegen moet worden gegaan.

In onze rondgang spraken we met een tweetal Assense raadsleden, Henk Santing (fractievoorzitter) van de Stadspartij en Tjerk Medemblik raadslid van de ChristenUnie. Een bruisende binnenstad met waarde voor cultuur en historie is wat Henk Santing van de Stadspartij (Plop) graag ziet. Bij vlagen waarneembaar tijdens mooie zomerdagen in voor- en najaar. Met diverse al bestaande pareltjes zoals de Bluesnight, het Preuvenement en het steeds mooier wordende Kunst aan de Vaart.

Voor Henk is het in deze tijd belangrijk dat we de menselijke maat behouden, kinderen en volwassenen hun talenten laten ontwikkelen en inzetten, elkaar helpen waar nodig is, verschillen waarderen en respecteren, een gemeente die spreekt met inwoners over plannen, toegankelijk is, regeldruk verminderd en eenvoudiger maakt, veiligheid voorop plaatst, nieuwe economische ontwikkeling stimuleert en bestaande faciliteert. De stadpartij zet zich hier al jaren voor in, als ogen en oren van de stad. Het klinkt de Partij Vrij Almelo allemaal als muziek in de oren.

Evenals zijn collega van de Stadspartij zet Tjerk Medemblik (ChristenUnie) zich in op meer culturele activiteiten in de binnenstad. Bandjes, culturele instellingen, (muziek)verenigingen en orkesten, dans-, musical- en theatergroepen worden actief benaderd om zich in de binnenstad te presenteren op dagen waarop veel publiek wordt verwacht in de stad. Dat komt de levendigheid in de binnenstad ten goede en voor de verenigingen is het een mooie kans om zich te promoten. Ook hij wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van het erfgoed in Assen.

Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders geen van onze aanbevelingen overneemt en ze als ‘overbodig’ kwalificeert.

Het is een verworven recht, zelfs grondrecht in de democratie, dat een volksvertegenwoordiger alles kan zeggen wat nodig is om zijn controlerende rol en het zijn van een goede volksvertegenwoordiger te vervullen.

Het bovenstaande filmpje mochten wij niet laten zien vanwege (zo werd gezegd) dit mijn spreektijd zou overschrijden. De oplossing is gewoon ervoor te zorgen dat het college meer hun zaakjes op orde hebben. Dat is lang niet het geval. Maar als je fouten maakt, moet je er ook tegen kunnen dat je daarop kritiek krijgt. Het beperken van spreektijd is niet anders dan een poging om tegenstanders de mond te snoeren. Zo hoort de politiek niet met andere meningen om te gaan. Dit even vooraf. Uiteraard kwam er wel een externe aan het woord die een onderzoek deed naar “de nieuwe winkelstraat” van Almelo. Of het langdurige betoog van Nienke van Gerwen van dit platform het beoogde doel zal bereiken valt sterk te betwijfelen. Wordt vervolgd uiteraard.

 

MOTIE  INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internetgebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10%

Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand.

Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde.

Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad.

Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt.

Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

IMG_0002

De Motie is met ruime meerderheid van 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

https://assercourant.nl/artikel/555719/pvda-assen-pandeigenaren-zeiden-liever-leegstand-dan-de-huren-omlaag.html

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.