Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Waar blijven de openbare toiletten!!! Aangenomen Motie Partij Vrij Almelo

Overijsselse wildplassers en -poepers hebben de schatkist vorig jaar bijna een ton opgebracht. De meeste boetes werden uitgedeeld in Deventer, waar 189 mensen op de bon werden geslingerd.

Gemeenten maken dit beleid overigens zelf door de regel op te nemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In het wetboek van strafrecht staat nergens dat het verboden is om op straat te plassen of poepen.

Titel Motie: openbare toiletten

De gemeenteraad van Almelo bijeen op donderdag 3 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017

Constaterende dat;

.  De Almelose ambitie is om meer bezoekers naar de stad te trekken;

.  Er in het centrum geen toegankelijke en herkenbare openbare toiletten zijn.

Overwegende dat:

.  We als stad Almelo een gastvrije stad willen zijn;

.  Er een groeiende groep mensen aan aandrangincontinentie lijdt en dikwijls twintig tot dertig keer per dag naar het toilet moet. Dit kan leiden tot isolement bij deze groep mensen;

.  Er een constructie bestaat waarbij een bedrijf gratis een openbaar toilet plaatst in ruil voor reclame op de zijkanten van deze voorziening.

Is van mening dat:

.  Openbare toiletten behoren tot de basisvoorzieningen in een stad;

.  Een aantrekkelijke/gastvrije stad deze toiletvoorzieningen biedt voor bezoekers en inwoners.

Verzoekt het college om:

.  Het komende jaar onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van één of meerdere openbare toiletten in het stadscentrum waarbij gebruik wordt gemaakt van bovengenoemde constructie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noot: Diverse Nederlandse steden ( onder meer Utrecht, Venlo, Amsterdam, Amersfoort en Breda) hebben één of meerdere zogeheten “sanisettes” van de firma /JC Decaux. In ruil voor de reclameruimte aan de buitenkant van de wc-hokken plaatst het bedrijf een aantal afsluitbare openbare toiletten – dus ook voor vrouwen geschikt.

Je wilt niet dat mensen op straat plassen, dan moet je zorgen dat ze ergens terechtkunnen en dat niet afschuiven op de hereca. Bovendien stapt niet iedereen zomaar een café in om naar het toilet te gaan. Het is een basisbehoefte en heeft ook met je gastvrije stad te maken.

Uitslag:

Motie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Tegen stemden: Voltallige fractie VVD.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.