Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan het college van B&W Almelo inzake de Kolkschool

 

De Kolkschool Almelo

 

 

Vervolgvragen inzake het politieke beraad van 27 augustus 2019

Almelo 28 augustus 2019

 

Geacht college,

 

Het college van burgemeester en wethouders voorzien de raad van alle informatie die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In artikel 169 Gemeentewet is deze verplichting opgelegd om de gemeenteraad alle informatie te verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft: de actieve informatieplicht.

In het politieke beraad van 27 augustus over de Kolkschool zagen wij geen kans om al onze vragen te stellen en omdat een tweede politiek beraad over dit onderwerp nog wel even op zich laat wachten (of niet plaats vindt) gaan wij deze vragen schriftelijk stellen.

 

Vraag 1.

Inmiddels hebben we allemaal via de media kennis mogen nemen van de gestuurde mail op dinsdag 12 februari 2019. Waarin eigenlijk plat gezegd een advies in wordt afgegeven het bod bekend is gemaakt aan de andere partij. Wie heeft de opdracht gegeven om deze mail met het bod wat uitgebracht is, aan de andere partij  bekend te maken, met verdere ins en outs?

 

Vraag 2.

Als het college van B&W transparant wil zijn, waarom is de mailwisseling van 12 februari 2019 dan pas in augustus op tafel gekomen?

 

Vraag 3.

De wijze waarop gecommuniceerd wordt geeft aan dat er voor deze mail al eerder gecommuniceerd is per mail, wij zouden graag inzage krijgen in alle mailwisseling, evenals communicatie omtrent dit onderwerp. Deze communicatie zou (volgens de wethouder) zijn gepubliceerd. Kunt u ons zeggen waar deze is te vinden?

 

Vraag 4.

Waren meerdere personen op de hoogte van deze verstuurde e-mail?

 

Vraag 5.

Hoe kan het zo zijn dat partijen voor het einde van 2018 hun bod en plan uit moesten brengen, en dat hier maar een partij gehoor aan heeft gegeven? Wat was dan het doel om het voor eind 2018 uiterlijk binnen te hebben?

 

Vraag 6.

Waarom wordt er nog gecommuniceerd en strategisch advies afgegeven aan de partij die zich niet aan het termijn heeft gehouden, van inzenden?

 

Vraag 7.

Waarom zijn we als raad niet volledig geïnformeerd inzake de gang van zaken rondom de verkoop Kolkschool?

 

Vraag 8.

Waarom en door wie is er gekozen om de partij waarvan het college van B&W nu nog hun voorkeur naar uitspreken, om die op de hoogte te brengen van het bod wat er al op tijd lag?

 

Vraag 9.

Weet u ook dat dit handelen in strijd is met de integriteit? En het gelijkheidsbeginsel binnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

 

Vraag 10.

Weet u zeker dat nu werkelijk alle informatie in welke vorm ook nu op tafel is gekomen? Of word er nog informatie achter gehouden?  Zo ja, waarom?

 

Vraag 11.

De heer Kloosterman gaf aan dat hij best bereid is om culturele invulling te geven in zijn plannen. Denk u dat dit plan kans van slagen heeft? Zo ja, waarom denkt u dat? Zo nee waarom niet?

 

Vraag 12.

Wie is de notaris van dit project?

 

Graag zien we dat de gestelde vragen beantwoord worden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.