Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA aan college B&W Almelo aangaande hoorzitting 25 september 2019

 

Gemeentehuis Almelo

 

Op 25 september 2019 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de gemeentelijk bezwarencommissie over een bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig in gebruik mogen nemen van een keuken van 28m2 groot. Er was derhalve sprake van een (1) simpele juridische vraag: is het juridisch juist dat het college de aanvraag niet in behandeling hoefde te nemen.

U heeft zich tot verbazing van Partij Vrij Almelo (PVA) laten vertegenwoordigen door een hartstikke dure advocaat en een ambtenaar. De advocaat voerde het woord, de ambtenaar zei niets.

 

Juridische kosten:

Intussen zullen de juridische kosten alleen al aangaande de zaak Quick waarschijnlijk nu al de 150.000 euro overschrijden. Op kosten van de belastingbetaler welteverstaan..!!

Saillant detail: de  advocaat van de gemeente liet zich dit keer niet zien op de zitting bij de Raad van State op 10 oktober 2019. Waarschijnlijk door alle ophef rond de vragen van de PVA over de hoogoplopende juridische kosten.

 

Beantwoording vragen Partij Vrij Almelo (PVA) aangaande hoorzitting 25 september 2019  Behandeld door D. Cohen Onderwerp 

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 27 september jl. heeft u vragen gesteld over de hoorzitting van 25 september 2019 bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften. Hier werd het bezwaarschrift behandeld dat was ingediend naar aanleiding van ons besluit op een herhaalde aanvraag om omgevingsvergunning van ‘Broodje bij de Brug’ af te wijzen.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen:

 

Vraag 1.

Bent u het met de PVA eens dat nu het college zich heeft laten vertegenwoordigen bij een bezwarencommissie op een hoorzitting door een advocaat, dit te veel van het goede is. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee. Er is een samenstel van bezwaren, verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroepen en hoger beroepen, die hun oorsprong vinden in één dossier (nl. de primair op 6 december 2017 geweigerde omgevingsvergunning). Wij laten ons vanwege de complexiteit van die samenhang daarom ook in de onderhavige bezwaarzaak vertegenwoordigen door dezelfde stadsadvocaat die ons in de andere onderdelen van het dossier bijstaat.

 

Vraag 2.

De advocaat heeft op die hoorzitting namens het college kritiek geuit op de in geding gebrachte grief dat de hoogte van de juridische bijstand (inmiddels meer is dan 100.000,-) niet in de bezwaarprocedure aan de orde mochten worden gesteld en het ongepast was dat haar facturen aan het college op facebook staan. Is het college bekend met deze gang van zaken?

Antwoord:

De stadsadvocaat vertegenwoordigt tijdens een zitting het college. Tijdens een zitting kunnen zaken naar voren komen die niet (direct) met het bestreden besluit te maken hebben. Het is inherent aan het horen dat op verwijten aan het adres van het college wordt gereageerd. Zo ook in dit geval, waarbij de gemachtigde van bezwaarde de declaraties van onze gemachtigde aan de orde stelde. Het staat het college – en dus ook onze gemachtigde – vrij om de vraag te stellen hoe relevant die declaraties zijn voor de beoordeling van het ingediende bezwaar. Het beginsel van hoor en wederhoor brengt met zich dat onze gemachtigde – los van het feit of het een advocaat of een van onze medewerkers is – mandaat heeft namens het college te reageren en verweer te voeren.

 

Vraag 3.

Deelt het college de mening van de PVA dat het onwenselijk is dat de advocaat in kwestie haar ongenoegen via uw college in de bezwarenprocedure aan de kaak stelt?  Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Het is niet relevant om tijdens een zitting bij de bezwaarschriftencommissie over een omgevingsvergunning, de declaraties van onze gemachtigde te benoemen. Als dat wel gebeurt, staat het onze gemachtigde volstrekt vrij daar een opvatting over kenbaar te maken. Uiteindelijk is het aan de commissie om ons over de bezwaargronden te adviseren.

 

Vraag 4.

Verspilt het college niet te veel gemeenschapsgeld door telkens maar weer advocaten voor het minste geringste op te laten draven? Zo nee waarom dan precies niet?

Antwoord:

Het betrekken van externe juridische bijstand gebeurt niet lichtvaardig. Wij hebben ervoor gekozen om ons in deze zaak, juist omdat die zoveel samenhang heeft met andere lopende procedures, te laten vertegenwoordigen door onze stadsadvocaat. Van deze keuze stappen wij niet af vanwege het aantal zittingen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply