Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA naar aanleiding van door B&W uitgelokte rechtszaken
Categories: Zonder rubriek

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVA van 24 oktober 2019 beantwoord door D. Cohen.

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 24 oktober jl. heeft u vragen gesteld over de locaties in Almelo waar activiteiten plaats vinden en vonden die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten worden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Antwoord:

De door u gevraagde informatie is niet beschikbaar en kan ook niet worden opgesteld. Het is onmogelijk om alle strijdige activiteiten in beeld te hebben. Dit komt door de fluctuering in activiteiten, aanwezige controlecapaciteit, feitelijke onuitvoerbaarheid en een beperking aan bevoegdheden. Een volledig beeld kan pas gegeven worden door ieder huis, perceel en pand binnen de gemeente Almelo stuk voor stuk volledig te controleren op strijdige activiteiten. Dit is praktisch niet uitvoerbaar. Een controle is een momentopname en activiteiten en strijdigheden zijn fluctuerend. Daarbij is er voor controles binnen alle woningen geen bevoegdheid, zullen panden ook gesloten zijn zodat er feitelijk geen controle kan worden gedaan en zijn er rechtsgebieden waarbinnen wij als gemeente niet het bevoegd gezag zijn om controles uit te voeren zodat daarmee ook de overtreding van regelgeving niet kan worden vastgesteld

Vraag 2.

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten werden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019. Toelichting; Graag inzicht in het soort en aantallen overtredingen en het adres van de plek waar de overtreding(en) zich voordoet en voordeed. Van de jaren 2017, 2018 en 2019.

Antwoord:

Wij verwijzen naar het antwoord onder 1. Er is wel een overzicht van het aantal handhavingsprocedures. Hiervoor verwijzen wij naar de bijgevoegde jaarverslagen VTH van 2016/2017 en 2017/2018. Hierin staat een overzicht van het aantal handhavingsprocedures waarbij is aangegeven welke regelgeving is overtreden. In verband met de privacy van de personen die betrokken zijn bij handhavingsprocedures achten wij het niet gewenst om de adresgegevens per geval te publiceren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.