Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Programmabegroting 2020

 

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting.

In deze begroting ligt de focus op het realiseren van een gastvrije vitale stad waarin iedereen kan meedoen. Alleen mensen met plasproblemen mogen volgens uw begroting dat niet.

Uw begroting is in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN-verdrag verplicht gemeenten tot het hebben van openbare toiletten. Toiletten die de gemeente nog steeds niet heeft.

Velen durven de stad niet in omdat er geen serieuze openbare toiletten zijn. De Maag Lever Darm Stichting heeft u aangeboden hun kennis aan uw college over te dragen over hoe en op welke wijze toiletvoorzieningen in de binnenstad gerealiseerd kunnen worden.

Ook wil PVA graag dat uw college zich aanmeldt om het toiletsymposium op donderdag 21 november van 9.30 tot 14.00 uur bij te wonen.

 

We noemen enkele punten uit de begroting:

 

Economie en participatie

We willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden. De sectoren Logistiek en hightech zou volgens u die kansen kunnen geven. Wij betwijfelen dat. In de logistiek is onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technische vaardigheden. Dat komt doordat de sector aan de vooravond staat van grote technische veranderingen op het gebied van robotisering en automatisering.

 

Veiligheid

Deze is in het geding. Drugscriminelen en verwarde personen veroorzaken veel onveiligheid. Met preventie hadden veel van deze bronnen van onveiligheden kunnen worden voorkomen.

Het college dient de bestaande hulpverlening naar een hoger niveau te tillen zodat de politie zich meer kan richten op de echte politietaken.

 

Sociaal domein

Ons uitgangspunt is dat iedereen op intensieve jeugdhulp moet kunnen rekenen. Daar mag niet op beknibbeld worden. Positief zijn we over het project buurtbemiddeling.

 

Energieneutraal

Op de vraag of Almelo in 2050 haar energiedoelstelling kan halen zonder windmolens, geeft de begroting geen antwoord. Er moet in het jaar 2030 690 KWh grootschalige hernieuwbare energieopwekking op land gerealiseerd zijn. Zonder het gebruik van windenergie gaat dat volgens u niet lukken. Uw antwoorden op de PVA-vragen geeft aan dat u omwonenden pas wilt informeren zodra zij windmolens in hun achtertuin krijgen. Dat is voor PVA geen participatie. En dat moet anders.

 

Burgerparticipatie

De gemeente veroorzaakte veel rechtszaken. Burgers kwamen lijnrecht tegenover de gemeente tot en met de Raad van State. Dit maakt mensen moedwillig kapot. Willen we dit? Nee. De PVA wil dat B&W of een lid ervan persoonlijk in gesprek gaat met burgers om te horen wat er speelt en wellicht meer met tijdelijke vergunningen gaat werken als kostenbesparende tussenoplossing. Deze aanpak bespaart veel geld, ergernis en stress.

 

Vuurwerkvrije zones

Elk jaar is er aanzienlijke schade en overlast voor mens, dier en milieu. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak ook op gemeentelijk niveau aan te pakken. De PVA dient samen met GroenLinks een motie in om in Almelo een pilot te houden met vrijwillige vuurwerkvrije zones waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De Pilot vrijwillige vuurwerkvrije zones in het eerste kwartaal van 2020 te evalueren en met eventuele aanpassingen te komen.

 

Aardbeving op de Molukken 

Er zijn aardbevingen op de Molukken, die sinds 26 september 2019 regelmatig plaatsvinden

PVA fractie en fractie Leefbaar Almelo doen een oproep aan de raad om de motie te steunen tot het geven van een eenmalige financiële ondersteuning.

Onze gemeente deed dat al eerder voor Haïti en Pakistan zonder dat we enige binding met deze landen hadden gehad.  Die heeft Nederland en de gemeente wel met de Molukken. We moeten dit moedige volk niet in de steek laten.

 

Tot slot.

We zien graag dat inwoners hun eigen kracht en sociaal netwerk inzetten voor zichzelf en anderen. Dit is onderlinge hulp. Mantelzorger, vrijwilliger en fysieke voorzieningen in hun omgeving. De organisatie ervan vraagt wel om cultuur- en mentaliteitsverandering bij de gemeente. De gemeente moet loslaten, vertrouwen geven en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners.

Met andere woorden;…niet eerst beleid schrijven en je plannen voor de vorm nog even voorleggen aan je inwoners, maar tijdens het schrijven de wens van je inwoners centraal stellen. Op deze manier geef je inwoners echt invloed in de veranderingen.

 

Reactie:

Het optimisme van vorig jaar bij de presentatie van de begroting waren dit jaar een heel stuk getemperd. Zorgen over de toenemende schuldenlast in de komende jaren, de forse zorgvraag onder jongeren in Almelo, de grote financiële onzekerheid, onvoldoende medezeggenschap van burgers, uitvoering wet economie en participatie en bovenal de plaatsing van openbare toiletten niet in de begroting op te nemen is de bekende druppel die er voor gezorgd heeft om tegen de begroting te stemmen.

Steeds vaker plaatsten wij het onderwerp openbare toiletten op de agenda en steeds  gebeurde er niets. En dat terwijl zo’n 1 op de 20 mensen liever thuis blijft omdat er niet voldoende toiletten zijn. Onze grote wens is dat in gebieden waar veel mensen komen, zoals winkelstraten, om de 500 meter een openbaar toilet is. Mensen moeten binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden, anders zijn ze te laat.

In dat opzicht is het niet alleen onbeschaafd, vies, maar ook weinig sociaal omdat op die manier geen rekening wordt gehouden met – inderdaad – de basisbehoeften van de mens. Maar meer nog dan de gezonde mens zijn b.v. vooral ouderen en chronisch zieken hiervan de dupe.

Stemuitslag Rv Programmabegroting 2020

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply