Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vaststelling bestemmingsplan Moskee Bellavista-terrein correctieve herziening
Categories: Zonder rubriek


De correctieve herziening is een aanpassing van het op 2 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan terwijl de moskee destijds impliciet ingestemd heeft met de destijds gekozen bouwhoogte.

Hoe groot wordt de moskee? Hoeveel bouwlagen krijgt het gebouw? De gemeente Almelo is er in ieder geval niet duidelijk over geweest zodat er een probleem is ontstaan.

Het bestuur van de moskee wil nieuw en ruimer gaan bouwen, maar de omwonenden zitten daar niet op te wachten. Een deel van de bewoners heeft er sowieso bezwaar tegen dat er een moskee komt, maar de meesten hebben vooral problemen met de grootte van het gebouw.

Het oorspronkelijk gebouw wordt namelijk flink uitgebreid en die grote aanbouw komt op een stuk grond te staan waar voorheen groen was. Mensen kijken dan uit op een grote muur en daar zijn ze niet blij mee’ 

Naast denkenden zijn er wel degelijk andersdenkenden 

De Partij Vrij Almelo (PVA) ziet steeds weer voorbeelden van een overheid die niet in staat is om te luisteren naar de mensen, maar wel de mond vol heeft van burgerparticipatie. Steeds weer blijkt dat men om welke reden dan ook aan de bewoners zaken wil opleggen zonder te luisteren. We zien dat dit tot veel weerstand en frustratie bij de bewoners leidt, die steeds vaker afhaken bij de ‘akkoorden’ die de politiek haar voorschotelt. 

Het college had duidelijk moeite om de “moeilijke en gevoelige” vragen te beantwoorden, dus nemen wij aan dat gestelde mondelinge vragen volmondig met JA  beantwoord hadden kunnen worden..    
 

Voorzitter:
De PVA heeft het oude in 2016 door de raad goedgekeurde bestemming vergeleken met het gewijzigd ontwerp-bestemmingplan van 2019.

Daarin valt op dat de nieuw te bouwen moskee aan de Bellavistastraat in vloeroppervlakte met 100% mag toenemen.

De oppervlakte gaat van 1.400m2 naar 2.800m2 min of meer een verdubbeling. Is dit juist?

Het aantal bouwlagen zowel voor het hoofdgebouw als van de bijbehorende gebouwen is onbeperkt. Is dit juist?

De maximale bouwhoogte is 12 meter. Met de afwijkingsregeling van 10% kan de bouwhoogte zonder ontheffing gaan naar 13,20 meter. Is dit juist?

Bij 13.20 meter hoogte kunnen er dus sowieso 4 bouwlagen worden gerealiseerd. Is dit juist?

Er is geen maximum gesteld aan de maximale omvang van de vloeroppervlakte van de bijbehorende bouwwerken. Is dit juist?

De Essalammoskee in Rotterdam is de grootste moskee van Nederland en heeft een vloeroppervlak van 2.600 m². Klopt het dat straks de nieuwe Almelose moskee -bestemmingplan technisch gezien- groter kan worden dan de huidige in 2008 gebouwde Essalammoskee in Rotterdam?

En ten slotte: hoe lost u het parkeerprobleem op?

De stemverhouding in de raad was 26-4 voor de herziening van het bestemmingsplan. De fracties van de PVV, Forum voor Rechts en Partij Vrij Almelo (PVA) stemden tegen.  

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Vaststelling bestemmingsplan Moskee Bellavista-terrein correctieve herziening”

  1. Vierling schreef:

    لميلو Al Melo is toch al een kalifaat ?