Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dagje winkelen in Almelo? Op zoek naar bijzondere en unieke winkels, producten of diensten?
Categories: Zonder rubriek

De Partij Vrij Almelo zet (al jaren) in op structurele aanpak van leegstand. Er moet een leegstandverordening worden opgesteld die eigenaren moet stimuleren bij het aanpakken van deze leegstand.

Middels een aangenomen PVA Motie in 2013 gaven wij het college opdracht om nieuwe initiatieven te ontwikkelen naar het voorbeeld van Groningen waar op dit moment de leegstand een van de laagste is van Nederland. Grote (leegstaande) panden zouden dan kunnen worden opgedeeld in kleinere winkels. Het PVA initiatief om de leegstand aan te pakken met een proef voor startende ondernemers is in Groningen al jaren een groot succes. Via deze Motie riepen wij het college op om met eigenaren van panden te gaan praten hun huren aan te passen.

Per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste leegstand. Dat is dus een zeer verontrustende gedachte want leegstaande panden zijn natuurlijk niet aantrekkelijk voor de stad.

In Groningen kan bijna iedereen een winkel beginnen, maar hoe? De kosten voor de huur van een winkelpand hoeven in elk geval geen bezwaar meer te zijn. Dat is te danken aan het initiatief JOP. “Het Jonge Ondernemers Plan”. JOP is een stichting die in samenwerking met de gemeente Groningen is opgezet en bemiddelaar is tussen jonge ondernemers en makelaars die ervoor zorgen dat leegstaande panden in het hartje van Groningen gevuld zijn met culturele initiatieven. Voor 10 procent van de huurprijs kunnen ondernemende creatievelingen bijvoorbeeld een galerie of winkel beginnen bijvoorbeeld in de vorm van conceptstores. Dit zijn winkels waar niet enkel het verkopen van producten centraal staat. De inrichting en het assortiment spelen een belangrijke rol en zijn afgestemd op een thema of een bepaalde lifestyle. Deze formule is in de stad Groningen al jaren een succes.

  • Divers aanbod van bijzondere winkels
  • Unieke (autoluwe) binnenstad
  • Vrijwel al het winkelaanbod op loopafstand
  • Bruisend (maar toch gemoedelijk) centrum

Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders geen van onze aanbevelingen heeft overgenomen en ze als ‘overbodig’ kwalificeerde.

MOTIE INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD (18 juni 2013)

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internetgebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10%

Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand.

Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde.

Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad.

Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt.

Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

IMG_0002
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.