Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Een mega-zonneveld in de achtertuin van Aadorp

Het 40 hectare zonneveld aan de rand van Aadorp (foto Marcel Middelkamp)

Op woensdagmiddag 4 maart 2020 zijn twee leden van de Partij Vrij Almelo naar de opening geweest van het zonneveld wat gesitueerd is aan de rand van Aadorp.

Dit zonneveld van maar liefst ruim 40 hectare aan de rand van Aadorp heeft nogal een behoorlijk impact gehad op het landschap, is het niet zo dat zo’n dergelijke ingreep van die omvang, zo kort aan de rand van Aadorp en pal naast de lokale voetbalvereniging beter voorgelegd had moeten worden aan de inwoners van Aadorp?

Tijdens de openingsspeech was het dan ook wel heel opmerkelijk dat zelfs de voorzitter van de voetbalvereniging aangaf in zijn speech, dat er aan de zuid-en oostkant wel het een en ander gaande was maar wat daar precies stond te gebeuren, dat wist niemand.

Uiteindelijk lukte het niet meer om de voetballen die zo af en toe over het hek werden geschoten, terug te halen! Dit kwam omdat de naastgelegen sloot behoorlijk verbreed en verdiept was.

Er werd contact gezocht met het bedrijf, die bezig was om op de naastgelegen plek een groot zonneveld aan te leggen en te vragen naar een oplossing te zoeken hoe de ballen terug zouden moeten komen.

Het gesprek dat plaatsvond verliep uitermate slim want de firma Solar stelde voor shirtsponsor te worden van de voetbal vereniging. Vervolgens gaat dit bedrijf ook nog eens de ballevangers (hoge hekken) laten plaatsten om te voorkomen dat er zoveel ballen overvliegen, bekostigd door de Firma Solar. Naar verluid..! krijgen ze ook nog eens zonnepanelen op het dak van de kantine, en hebben ze met de opening ook een check overhandigd gekregen van € 10.000,-. 

Een mooi gebaar van de firma Solar! En het is de voetbalvereniging zeer zeker gegund.

Daarmee kunnen we vaststellen dat de firma Solar uitermate slim heeft gehandeld. Immers de voetbal vereniging is er tevreden mee. Zo koop je als bedrijf dus eenvoudig de goodwill van een vereniging en zorg je ervoor dat het merendeel van de inwoners het wel laat om er iets van te vinden, laat staan er wat van te zeggen!

Vervolgens word er met een hoop poeha verkondigd hoeveel huishoudens ze wel niet van stroom kunnen voorzien! Tegen een aantrekkelijke prijs! Maar ook dit is weer iets wat eigenlijk niet helemaal klopt.. want je moet wel aangesloten / geleverd worden door Fataval de partij die de NUON over heeft genomen.

Dus resume!

1.     De gemeente Almelo heeft een stuk grond verkocht waar ze vreselijk mee in de maag zaten inzake het waterrijk debacle! Een win win situatie voor de gemeente Almelo!

2.     De gemeente predikt dag in dag uit dat de P wet eraan komt, maar heeft een koers gevaren inzake de ontwikkeling van dit grote zonnepanelenveld zonder de omwonenden en inwoners van Aadorp daarin te betrekken!

3.     Gaat dit met de geplande windmolens straks net zo? Immers de wethouder Eugene van Mierlo had wel een korte speech tijdens de opening, waarin hij ook kort over windmolens sprak, maar vergat waarschijnlijk duidelijk te maken dat het de bedoeling is, dat die grote windmolens ook in de buurt van Aadorp komen te staan.

4.     Waarom werd dit niet duidelijk aangegeven door hem, terwijl er redelijk wat inwoners en omwonenden bij aanwezig waren?

5.     Dan de grootste ergernis, Aadorp en omwonenden hebben dus in eerste instantie een veld van 40 hectare met zonnepanelen naast de deur gekregen voor sommigen zelfs in de achtertuin, letterlijk in de achtertuin.

6.     Er is enorme afbreuk gedaan aan de natuur in deze omgeving! En wat zijn de omwonenden en inwoners van Aadorp ermee opgeschoten? Op dit moment alleen diegene die een aansluiting van voorheen NUON hadden en nu bij Fataval ondergebracht zijn.

7.     Wat er nu bereikt is mag wantrouwen genoemd worden, met de nadruk op het feit dat de voetbalvereniging niets te verwijten valt, alleen die varen er wel bij, nogmaals dat is ze gegund.

Hans van der Burg

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.