Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Veel beloven en weinig geven doet politici in vreugde leven

De Raad op straat

Deze uitspraak kwam ik ergens tegen op het internet. Politici beloven veel, maar wat komt er van terecht? Onze gemeente steunt al jaren op een opkomstpercentage van minder dan vijftig procent, het is daarom moeilijk vol te houden dat het college de burger van Almelo vertegenwoordigd of een democratisch tot stand gekomen beleid uit gaat voeren.

Zorgelijk, want hoe representatief is onze democratie nog als een aanzienlijk deel van de inwoners geen gebruik maakt van het stemrecht? Helaas betekent dit dat de politiek gebukt gaat onder een slecht imago. Eén van de oorzaken van het slechte imago is dat de communicatie niet goed loopt waardoor de inwoners van Almelo niet begrijpen hoe beslissingen tot stand komen en hun invloed minimaal is.

Het is het schokkende bewijs van de diepe kloof tussen de politiek en de gemiddelde burger van onze gemeente. De kiezers hebben steeds minder het idee dat ze via verkiezingen invloed kunnen uitoefenen. De gevoelde onmacht, verontwaardiging en onrechtvaardigheid is groot bij deze mensen.

Onrechtvaardigheid komt helaas te vaak voor in onze maatschappij. Een ieder zal hiermee in zijn leven worden geconfronteerd. Op het moment van de confrontatie heeft een ieder de keuze om het te laten gebeuren of om in verweer te komen. Onrecht ondergaan en toestaan of in het verweer komen en het gevecht aangaan, het is een persoonlijke afweging waarna je een besluit neemt. Naderhand zal blijken of een juiste afweging is gemaakt.

Ik ben zelf opgegroeid met rechtvaardigheid, dat is mij zo aangeleerd! Als sociaal bewogen en politiek gemotiveerd mens besloot ik dat ik daar iets mee wilde doen. Het is een voorwaarde om mij goed te voelen over de dingen die ik doe en dat kan bijvoorbeeld als ik anderen in hun waarde laat, mijzelf niet groter maak dan een ander en respect kan tonen voor de manier waarop iemand naar de wereld kijkt. Met die bril op kijk ik om mij heen, in de verwachting dat ik rechtvaardigheid zal ervaren.

Een raadslid moet leren als burger mee te praten. Ikzelf wordt vaak aangesproken op dingen die niet goed gaan. Kan jij dat regelen, vragen ze dan. Politiek is een “spel” dat moet je leren spelen. Het is belangrijk om samen te werken. Je kunt wel heel hard roepen als je iets persé wilt en het is politiek natuurlijk ook belangrijk om je met je eigen ideeën te profileren. Maar veel belangrijker is dat er een goed beleid komt.

Eigenlijk is het simpel: burgers willen een overheid die luistert en problemen oplost.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.