Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Van Wijkwethouder naar wethouder Leefbaarheid
Categories: Zonder rubriek

De gemeente Almelo werkt met zogeheten wijkwethouders. Iedere Almelose wethouder (en de burgemeester) heeft zijn eigen wijk toegewezen gekregen. 

In 2018 ging het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Almelo aan de slag. De bestuurders hadden een belangrijk doel voor ogen: de afstand tussen hen en de burger verkleinen. En daarmee de betrokkenheid tussen bewoners en het college vergroten. En dat doe je niet door in je werkkamer op het gemeentehuis te blijven zitten en op afstand belangrijke besluiten te nemen. Nee, dat doe je door geregeld zelf de wijken in te gaan, je oor te luister te leggen, meningen te peilen en advies aan de wijkbewoners te vragen. Natuurlijk bestaan er in Almelo al diverse overlegvormen tussen bewoners en de gemeente. Zo hebben alle wijken in de gemeente wijkbeheerders (coördinatoren). Zij adviseren via wijkcontacten hun wethouders.

De Partij Vrij Almelo vind het belangrijk dat wethouders zelf de wijken in moeten gaan. Het kan geen kwaad om met burgers het gesprek aan te gaan om van hen te horen wat er speelt in de wijk en waar zij tegenaan lopen. Het is dus nooit verloren tijd wat ons betreft.

Bij het aantreden van de nieuwe ploeg wethouders vertelde alvast één van hen dat hij regelmatig in de wijk gaat lopen zodat hij als (wijk) wethouder dan goed benaderbaar is. De inwoners zullen een wethouder niet snel zo maar aanschieten als ze er eentje “in het wild” zien lopen. Het is heel anders als mensen weten dat er op die dag, op dat tijdstip een wethouder aanwezig is waar ze het gesprek mee aan kunnen gaan en waar ze hun problemen of ideeën neer kunnen leggen.

Partij Vrij Almelo blijft van mening dat de wethouders terug de wijk in moeten. Zichtbaar en hoorbaar zijn in de wijk/buurt, een bestuurlijk aanspreekpunt zijn. Het is van groot belang dat elke individuele wethouder voorkomt dat hij in een situatie terechtkomt waarin aan diens integriteit getwijfeld wordt of deze ter discussie wordt gesteld.

In een zo snel veranderende maatschappij moet een overheid niet meer alleen bepalen, maar vooral luisteren, ogen en oren gebruiken om te weten wat er in de wijken en buurten van de stad speelt. Slecht luisteren naar elkaar kan enorme gevolgen hebben. Goed luisteren naar elkaar gigantische voordelen.

Jammer genoeg schort het daar wat betreft Almelo nog (steeds) aan………

Partij Vrij Almelo

Integriteit overheid | Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.