Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vasthouden aan idealen voor het algemeen belang
Categories: Zonder rubriek

Hoe bereiken we een mooiere, gezondere en veiligere samenleving? Dat is simpelweg politiek vanuit je hart. Ervoor zorgen dat iedereen ongeacht religie of afkomst onderdak, energie, goede zorg en voldoende middelen heeft om zorgeloos te kunnen leven

Toch hebben we de indruk dat beheersbaarheid en economische belangen de belangrijkste achterliggende motieven zijn. In ieder geval is niet de menselijke maar de (Almelose) wenselijke maat de maat der dingen.

De Partij Vrij Almelo (PVA) wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Samen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die makkeijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.

De gemeente heeft een aanjaagfuntie, niet te veel beheersen vanuit bestaande regels maar vanuit vertrouwen stimuleren dat inwoners eigen initiatieven kunnen ontplooien. Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners een heldere visie op de toekomst ontwikkelt. We gaan op zoek naar wegen om ook inwoners die eerder nog niet bereikt werden, te horen. Dat maakt het mogelijk om nu te anticiperen op wat langere termijn mogelijk is. Zo zorgen we dat er steeds aandacht is voor belangrijke waarden en zorgen we dat niet alleen economische belangen aandacht krijgen.

Particuliere initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren worden door de gemeente ondersteund en de gemeente geeft ruimte voor experimenten. De gemeente Almelo moet actief meewerken aan nieuwe initiatieven van inwoners om hun eigen buurt te verbeteren. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt.

De gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.

Partij Vrij Almelo (PVA)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.