Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen aan college B&W over gebruik middel Xentari
Categories: Zonder rubriek

Bomen worden door een gifspuit bespoten met XenTari,

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo. Behandeld door A. Dohmen.

Onderwerp antwoord op schriftelijke vragen over Xentari

Geachte heer De Olde,

Met uw e-mail van 29 april 2020 en bijbehorende brief heeft u een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het middel Xentari bij de bestrijding van de eikenprocessierups in Almelo.

Hieronder beantwoorden wij uw achtereenvolgende vragen.

Vraag 1.

Waarom gebruikt de gemeente nog steeds Xentari. Zijn niet andere technieken beschikbaar die ook een redelijke mooi resultaat geven in de strijd tegen de eikenprocessierups?

Antwoord:

De gemeente Almelo gebruikt Xentari omdat dit op dit moment de enige effectieve methode is om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Wij hebben gekozen voor een aanpak volgens drie sporen: preventieve bestrijding, curatieve bestrijding en het vergroten van de biodiversiteit. In het kader van de preventieve bestrijding worden dit voorjaar ongeveer 6.900 eiken (van de meer dan 15.000 gemeentelijke eiken) bespoten met Xentari. Dit zijn de eiken op locaties met een hoge gebruiksdruk, zoals nabij woningen en bedrijven en langs veelgebruikte fiets- en wandelpaden, en waar dus de eikenprocessierups veel overlast kan geven. Een kaart met de locaties van deze bomen is te vinden op www.almelo.nl/eikenprocessierups.

Vraag 2.

Hoeveel klachten zijn er elk jaar ingediend over overlast door eikenprocessierups sinds 2000?

Antwoord:

In het meldsysteem zijn onderstaande aantal geregistreerd onder de categorie ‘eikenprocessierups’: 2016 173 meldingen 2017 445 meldingen 2018 1.184 meldingen 2019 785 meldingen. De aantallen van voor 2016 zijn, vanwege een overgang naar een ander meldsysteem, niet terug te halen.

Vraag 3.

Insecten worden vergiftigd en gaan dood door Xentari. Vogels eten die insecten op. De vele betonnen vogelkastjes die recent in eikenbomen zijn gehangen, hoeveel zijn die door vogels gebruikt en hoeveel ervan niet?

Antwoord:

Vorig voorjaar zijn nestkasten opgehangen, is samenwerking met IVN, om de stand van de mezen te bevorderen. De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Van de nestkasten die worden gemonitord, was in 2019 tussen 50 à 60% bezet.

Vraag 4.

Is het college bekend met de nadelen voor de vogelstand en de gehele keten van dieren en planten. Zo nee, waarom blijft het college dan toch Xentari gebruiken?

Antwoord:

Het middel Xentari is toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 5.

Wil de gemeente onderzoek doen naar alternatieven in overleg met gemeenten die bestrijding zonder Xentari ter hand nemen. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Enkele jaren geleden hebben we een pilot uitgevoerd met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met Nemathoden. Dit zijn microscopisch kleine aaltjes die in de boom worden gespoten en de eikenprocessierups doden. Deze methode is echter minder effectief dan Xentari. Bijkomend nadeel is dat Nemathoden in de avond- en nachturen in de bomen gespoten moeten worden, met bijbehorende overlast voor bewoners. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen in de bestrijding, zowel via het landelijk kenniscentrum eikenprocessierups als via het regionale overleg met andere gemeenten en de provincie hierover. Wanneer er alternatieve effectieve bestrijdingsmethoden beschikbaar komen zullen we deze in overweging nemen.

Vraag 6.

Al het biologisch insectenleven hangt samen met vogels en gronddieren dat via Xentari ernstig in onbalans kan brengen. Is het college zich daarvan bewust? Zo ja, hoe ziet die onbalans er dan uit en wat zijn de nadelen daarvan op langere termijn?

Antwoord:

Wij zijn het niet met u eens dat door het gebruik van Xentari een ernstige onbalans ontstaat. Het middel Xentari is toegelaten door het college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 7.

Wordt er ook gesproeid in wijken waar beschermde vlindersoorten voorkomen? Zo nee, waar blijkt dat dan uit?

Antwoord:

Nee, in de omgeving van plekken waar een beschermde vlindersoort is geconstateerd, wordt geen Xentari gebruikt. Hiervoor maken wij nu gebruik van de gegevens uit de databank NDFF (Nationale databank flora en fauna). Via de provincie komen, als aanvulling hierop, binnenkort wellicht kaarten beschikbaar die door vlinderstichting zijn gemaakt.

Vraag 8.

De Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze processiebrandhaard-plekken in kaart wordt gebracht. Is B&W hiertoe bereid? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Wij houden aan de hand van meldingen en eigen waarnemingen bij waar zich nesten van eikenprocessierupsen bevinden. Deze plekken zijn dus in beeld.

Vraag 9.

Xentari wordt onder andere door Bayer gemaakt en geleverd. Bayer is een discutabel bedrijf die mens en dier schade toebrengt en veel rechtszaken voert tegen burgers. Is het college bereid te stoppen met het afnemen van producten van Bayer. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Het middel Xentari is een toegelaten middel, dat effectief is in de bestrijding van de eikenprocessierups.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze antwoordbrief hebben wij ter informatie voor de andere fracties op IBABS geplaatst.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.