Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burgers willen een overheid die luistert en problemen oplost
Categories: Zonder rubriek

Elke gemeente in Nederland wordt bestuurd door drie organen, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt in Almelo 35 leden. De griffier is adviseur van de raad. Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en is adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Alle drie organen worden ondersteund door de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie horen onlosmakelijk bij elkaar en vormen zo tezamen de gemeente Almelo.

Om meer duidelijkheid te krijgen wie nu de baas in de gemeente is, heeft de regering bepaald dat alle gemeenten in Nederland dualistisch moeten gaan werken. Het dualisme geeft een nieuwe taakverdeling tussen raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren.
De verhouding tussen de raad en het college is meer gaan lijken op de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De gemeenteraad werkt dan als de Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders als het kabinet.
De raad en het college van burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen taken.

De taken van de raad zijn: Het zijn van volksvertegenwoordiger.
Het “volk vertegenwoordigen” komt op de eerste plaats. De raadsleden zouden daar ook meer tijd voor moeten hebben, omdat ze zich niet meer met details hoeven bezig te houden. Dat doet het college en in het verlengde daarvan de ambtenaren. Raadsleden zullen ook meer naar de burgers toe moeten gaan zodat ze weten wat er leeft in de stad. Die kennis kunnen ze dan gebruiken wanneer ze nieuw beleid maken. Raadsleden hebben daarbij overigens wel de verantwoordelijkheid om het algemeen belang in de gaten te houden. Een raadslid zal u dus bij klachten over kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels veelal doorverwijzen naar de ambtenaren. De raad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en dus niet in detail.

De raad stelt de kaders vast, zo noemen we dat, waarbinnen het college met de uitvoering is belast. De openbare raadsvergadering is daarvoor dé plaats. In de raad moeten de politiek relevante zaken van de gemeente worden besloten en besproken. Denk hierbij aan het vaststellen van de begroting en van bestemmingsplannen e.d. De raad controleert het beleid van B&W. Hét instrument om controle uit te oefenen is de vaststelling van de jaarrekening. Daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden om controle uit te oefenen op het beleid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. U kunt hierbij denken aan het stellen van (mondelinge) vragen in de raad of het recht om een wethouder te ontslaan.

De taken van het college van burgemeester en wethouders zijn: Het voeren van het dagelijks bestuur en het uitvoeren van alle raadsbesluiten.
Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad. De ambtenaren helpen het college met het uitvoeren van het beleid.
Bij het uitvoeren van dagelijks bestuur moet u denken aan het verlenen van vergunningen, het verkopen van grond, het onderhouden van de wegen en paden, e.d. In Almelo heeft elke wijk een eigen wethouder. “Wijkwethouder als vast aanspreekpunt en gezicht voor de wijk”. Een wijkwethouder moet zijn wijk goed leren kennen. Bijvoorbeeld door aan te schuiven bij een wijkoverleg, deel te nemen aan bijeenkomsten en evenementen in de wijk of een fietstocht te maken door de wijk en willen luisteren naar de inwoners.

De taken van de burgemeester zijn: De taken die de burgemeester vroeger had op het gebied van openbare orde en veiligheid – zoals brandweer en politiezaken – heeft zij nu nog. Een nieuw element is wel het burgerjaarverslag, waarin de burgemeester aandacht besteedt aan de wijze waarop de gemeente met de burger omgaat.
Deze vernieuwingen van het openbaar bestuur zullen niet van de ene dag op de andere klaar zijn. Het zal zeker de nodige tijd kosten voordat bestuurders hun nieuwe manier van werken hebben aangepast.

Door al die negatieve berichtgeving in de pers van de laatste jaren blijkt dat het nog steeds niet goed gaat in Almelo wat betreft de dienstverlening aan de burger en dat de “de nodige tijd” die ons gegeven is bij ons allang voorbij is. Reageer altijd direct op vragen van de (boze) burger. Vaak hebben boze Almeloërs na een maand nog steeds geen (inhoudelijk) antwoord ontvangen. De burger stuurt niet voor niets een bericht. Neem de burger serieus.

Richt uw blik naar buiten toe en leef u in. Ga ter plaatse kijken en vraag uzelf bij contact met de burger af: waar is deze man of vrouw nu werkelijk mee geholpen? Daarbij willen we – hopelijk ten overvloede – opmerken dat niet de gemeente, maar de burger bepaalt wat servicegericht is.

Het blijkt voor de gemeente steeds moeilijker te worden om servicegericht te zijn. Ons advies aan ambtenaren en bestuurders is te beginnen om zich te verplaatsen in de burger. Daarvoor moet je als gemeente oprecht in hem of haar geïnteresseerd zijn en je betrokken opstellen. Zulke betrokkenheid is de basis voor een gemeente die niet alleen goed hun diensten verlenen, maar vooral ook de goede diensten verlenen.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.