Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken
Categories: Zonder rubriek

Hoe verziekt is de politiek?

De rol van de burgemeester, om ambtshalve toe te zien op de integriteit, betekent in Almelo hooguit dat hij soms een doekje voor het bloeden aanreikt. Af en toe wordt er een lezinkje georganiseerd, exclusief voor raadsleden. Als echter de integriteitscode bij de raad op tafel wordt gelegd, omdat dat van rijkswege zo bepaald is wordt daar weinig mee gedaan.

Burgerpanel, burgerforum, bruggen bouwen, burger inspraak, motiemarkten etc. Tja, we kunnen zo langzamerhand een compleet nieuw woordenboek beginnen over bestuurlijke vernieuwing. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat burgers gehoord worden en het eindresultaat mede kunnen bepalen. Het helpt allemaal niet want ieder jaar worden weer duizenden juridische geschillen uitgevochten tussen burgers en de overheid. Wethouders, ambtenaren en zelfs raadsleden nemen het niet zo nauw met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie richting de burgers.

Zijn sommige onderwerpen binnen het gemeentehuis gevoeliger voor foutief handelen dan andere? Zeker. Zonder uitzondering steeds hetzelfde rijtje: vergunningverlening, aanbestedingen, grond- en vastgoedaankopen, planologie, wet- en regelgeving. Daar zit ruimte om te spelen. En er is het minste zicht op. Ingewikkeld is het niet: Een lijntje op een bestemmingsplan is makkelijk verzet. Dat kan geweldige financiële voordelen opleveren. In grotere gemeenten kunnen ambtenaren dit doen want daar zien wethouders en raadsleden echt niet alle bestemmingsplannen. Het kan nog subtieler: ook een vergunning niet verstrekken. En soms kijken wethouders en raadsleden gewoon weg door niet de situatie ter plaatse te gaan bekijken.

Het aanzwengelen van misstanden kan het beste via iemand uit de organisatie. Oftewel een klokkenluider. Maar we hebben gezien hoe dat bijvoorbeeld in Almelo heeft uitgepakt. Dus de praktijk wijst uit dat je in Nederland (zie Almelo) vooral niet je nek moet uitsteken, en zeker geen misstanden bij de overheid moet signaleren.

Dit bewijst ook de jarenlange strijd van Henny ter Avest en Henk Stegehuis tegen de gemeente Almelo. Op dit moment zijn Broodje bij de Brug van de fam. Quick en DHC coaching van jongerenwerker Niel Brinkhuis in gevecht met de gemeente Almelo. Als je je realiseert in welke situatie deze mensen nu verkeren en je realiseert je in welke mate de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, dan past je eigenlijk niets anders dan diepe schaamte.

Een rechtstatelijke overheid behoort er niet te zitten voor zichzelf, maar die behoort er te zitten voor de rechtstaat. In de praktijk misbruikt de overheid haar bevoegdheden om zelf geen fouten te hoeven erkennen.

Keer op keer is door menigeen gevraagd deze misstanden te onderzoeken. Het resultaat is als verwacht.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Almelo.

Het team van de Partij Vrij Almelo blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Harry de Olde,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.