Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen Partij Vrij Almelo over winkelcentrum van Gogh
Categories: Zonder rubriek

Geachte heer, 

Ik wil deze mail beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Ik had al veel eerder met u contact moeten opnemen. Door het uitblijven van contact heeft u zich (terecht) tot de politiek gewend. Dit heeft tot vragen in de gemeenteraad geleid.  Door de grote drukte ben ik uw brief uit het oog verloren. Daarnaast heb ik een verkeerde inschatting gemaakt. In de afgelopen periode is er wel overleg geweest met het wijkplatform Ossenkoppelerhoek. Ik heb mij niet gerealiseerd dat u hier niet bij zit. Via deze mail wil ik u alvast aangeven welke ontwikkelingen er zijn.

Deze mail zal ik, na mijn vakantie, omzetten in een officiële brief.

Deze brief en email gaan ook in afschrift naar de fractie Partij Vrij Almelo, zodat zij ook op de hoogte zijn. Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een aantal verkeersmaatregelen rondom het Vincent van Goghplein. In totaal is er € 80.000,- beschikbaar. Wij willen hier een aantal maatregelen van uitvoeren. Een aantal maatregelen zijn wij nu aan het uitwerken c.q. keuzes aan het maken. Mijn collega Gert Bak verzorgt dit. Hij is hierover in overleg met de wijkagent. 

De maatregelen die wij nu uitwerken zijn :-          Definitief maken van de tijdelijke afzetting van een parkeervak aan de Rembrandtlaan;-          Het nemen van een snelheidsremmende maatregel op de Windmolenbroeksweg tussen de Rembrandtlaan en de Ledeboerslaan;-          Het verbeteren van de voetgangersoversteek over de westelijke parallelweg richting de basisschool aan de S. Robertsonstraat;-          Het verbeteren van het uitzicht en het comfort bij het verlaten van de parkeergarage onder het winkelcentrum;-          Het maken van invalidenopritjes bij de bushalte op de Windmolenbroeksweg (ten zuiden van de Rembrandtlaan);-          Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg (het weggetje waar de haaksparkeervakken bij het winkelcentrum aan liggen). Bij sommige van deze maatregelen wil ik u even tekst en uitleg geven.a.       Het aanbrengen van een snelheidsremmende maatregel op Windmolenbroeksweg.

In eerste instantie wilde de gemeente hier een chicane in aanbrengen. In overleg met de wijkagent is echter geconcludeerd dat dit onvoldoende remming met zich mee brengt. Wanneer rekening gehouden wordt met het vrachtverkeer, dan betekent dit dat auto’s hier bijna zonder snelheidsreductie doorheen kunnen rijden. Daarmee wordt de gewenste snelheidsreductie niet bereikt. 

Op dit moment wordt bekeken of een aantal busvriendelijke remmers mogelijk zijn. Dit is goedkoper dan een chicane en het bijkomend voordeel is dat er dan meerdere remmers aangebracht kunnen worden. Deze busvriendelijke remmers zorgen voor afremming van het autoverkeer. Bussen/vrachtwagens/meeste hulpdiensten kunnen hier ongestoord langs. Het idee is om deze dan bij meerdere zebrapaden aan te leggen.b.      Verbeteren van het uitzicht en het comfort bij verlaten parkeergarage. Gedacht wordt aan een rijbaanversmalling ten oosten van de uitgang van de parkeergarage. Dit betekent dat een voertuig bij het verlaten van de garage iets verder door kan rijden. Vervolgens dus meer zicht heeft en ook volledig horizontaal staat.c.       Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg. In een eerder stadium hebben wij aangegeven dat wij hier niets willen doen.

Mede dankzij uw reactie bekijken we toch de mogelijkheden voor bv. éénrichtingsverkeer op deze weg. Het volledig afsluiten aan de noordkant van deze parallelweg is niet mogelijk. Op deze parallelweg zit ook bevoorradend (vracht) verkeer. Grote voertuigen kunnen op deze parallelweg niet keren. Bovenstaande onderdelen worden de komende weken nader worden uitgewerkt (samen met de wijkagent) en vervolgens worden begroot. Indien de maatregelen binnen de begroting blijven, dan willen wij deze maatregelen vervolgens dit najaar uitvoeren. Voordat we dit doen, zullen we onze plannen nog bespreken met het wijkplatform. 
Wij zullen u hier ook voor uitnodigen. 

Na mijn vakantie zal ik de toegezegde brief maken. Als er dan al nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik die natuurlijk in de brief meenemen. Nogmaals mijn excuses voor het uitblijven van antwoord op uw brieven/emails. Ik hoop dat ik met deze email toch enigszins tevreden kan stellen en dat het vertrouwen in ons niet definitief is geschaad.  

Met vriendelijke groet,

Hans Veldscholten Verkeerskundige,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.