Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nog steeds veel eenzaamheid onder ouderen
Categories: Zonder rubriek

Niet alleen ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en/of verpleeghuizen

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Corona maakt deze mensen nog kwetsbaarder. Er zijn zorgen over eenzame mensen. Die groep is groter dan soms wordt gedacht, zegt Luzia Heu, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn thema’s die de laatste jaren hoog op de maatschappelijke agenda staan. Dit past bij het overheidsbeleid, dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van famillie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun bieden.

Daarnaast nemen sociaal geïsoleerde ouderen minder deel aan maatschappelijke activiteiten en sociale verbanden. Als zij dan tijdelijk of structureel hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp. Het wordt dan een maatschappelijk vraagstuk als die hulp uitblijft.

Het is toch te gek voor woorden dat in Nederland elk jaar ruim 320.000 (eenzame) ouderen op een ziekenhuisbed liggen terwijl ze medisch niets mankeren? In verpleeg- en verzorgingshuizen zitten veel eenzame ouderen en een kwart van hen komt zelden of nooit buiten zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

In Almelo zijn ouderen ook een groeiende bevolkingsgroep en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen.

De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid.

De grootste uitdaging is het herkennen van eenzaamheid. Niet iedereen die achter de geraniums zit, is eenzaam. We moeten een creatieve oplossing voor dit probleem zien te vinden en niet nog een koffiemoment met cake. Want daar komen mensen op af die we al in beeld hebben. 

Zorg- en welzijnsprofessionals en ouderenbonden denken al veel te doen tegen eenzaamheid, maar echt creatieve oplossingen ontbreken.
Eenzaamheid wordt echt een probleem als het langdurig wordt en het niet meer lukt om eruit te komen.

Voor veel ouderen is dat helaas het geval, en het zal nog veel erger worden door de huidige coronamaatregelen. Bij langer thuis wonen kan dat eenzaamheid nog eens extra in de hand werken.

De Partij Vrij Almelo zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.