Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De stand van zaken betreft het Almelose dierenwelzijnsbeleid
Categories: Zonder rubriek

Een goed dierenwelzijnsbeleid noodzakelijk

Beste mensen,

Zoals u weet staat dierenwelzijn, in de breedste zin van het woord hoog op de actielijst van de Partij Vrij Almelo. Ook van drie andere partijen was dit een aandachtspunt in hun verkiezingsprogramma.

Op dinsdag 25 maart 2014 is er (direct na de verkiezingen) overleg geweest binnen de nieuwe raad van Almelo over de standpunten die de komende 4 jaar op de prioriteitenlijst (raadsprogramma) aan de orde zouden komen. De Partij Vrij Almelo heeft daarbij dierenwelzijn op de agenda geplaatst wat resulteerde in de eerste Almelose wethouder met dierenwelzijn in haar portefeuille. De in 2014 gekozen wethouder Irene ten Seldam (CDA) werd in Almelo politiek belast met het thema dierenwelzijn.

De Partij Vrij Almelo, die heeft gepleit voor een dergelijke toewijzing, sprak in het begin van deze bestuursperiode enthousiast van een “wethouder dierenwelzijn”. Veel andere gemeenten kennen al veel langer een dergelijke titel. Ten Seldam zou “aanspreekpunt” worden voor alles wat met dieren te maken heeft, zo heet het. Voorheen was het thema in handen van een wijkwethouder, nu is het dus helder wie er over gaat. In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 is toen duidelijk de ambitie uitgesproken om voortvarend met dierenwelzijn aan de slag te gaan.

In de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 werd het dierenwelzijnsbeleid overgedragen aan de nieuwe wethouder Eugene van Mierlo (CDA). In de begroting 2019 wordt (op aandringen van de PVA) voor het eerst aandacht besteed aan dierenwelzijn. “Voor de dieren is deze nota erg belangrijk, hun welzijn wordt niet meer vrijblijvend, maar onderdeel van het gemeentelijke beleid”. De Partij Vrij Almelo is van mening dat dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje mag zijn in een begroting. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen kosten maar ook doelstellingen en baten bij. De stad profiteert immers van een goed dierenwelzijnsbeleid.

Verbetering van dierenwelzijn, reductie van de zwerfkattenpopulatie, diervriendelijk en duurzaam populatiebeheer van vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad is enorm belangrijk. De gemeente zou het volgende gaan doen om deze baten te verwezenlijken: ‘Kwalitatieve en kwantitatieve prestatieafspraken maken met de dierenwelzijnsorganisaties in Almelo over hoe zij de wettelijke taken en de zorgplicht van de gemeente uitvoeren, professionalisering van de dierenwelzijnsketen, realisatie van goede opvang voor alle diersoorten, verbetering van de noodhulp aan dieren, voorkomen van gedwongen afstand, afremmen van impulsaankopen.

Voor 2019 is 15.000 euro extra beschikbaar gesteld voor uitvoeringstaken dierenwelzijn en het college zou aan een verdere actualisatie van de overeenkomst met het Dierenopvangcentrum ‘t Noordbroek werken.

Eind 2019 maakt de Partij Vrij Almelo zich grote zorgen over de staat van de dierenopvang in Almelo. Er werden mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van de grote leegloop bij de Almelose Dierenambulance. Er stapten meer dan twintig vrijwilligers bij de Dierenambulance op, omdat zij het niet eens waren met het beleid van de Dierenbescherming. Eerder raakte de groep al het onderkomen aan de Aadijk kwijt. 

De Partij Vrij Almelo vroeg het college om op korte termijn in te grijpen en zo op z‘n minst contact gaat opnemen met de Dierenbescherming of andere organisaties die zich met dierenwelzijn bezighouden, om de situatie te verbeteren. Volgens de Partij Vrij Almelo ligt de verantwoordelijkheid voor de controle op dierenwelzijn bij de gemeente en dus bij de wethouder dierenwelzijn. In veel gemeenten (waaronder Almelo) staan besluitvormende organen niet of nauwelijks stil bij het welzijn van de dieren die betrokken zijn bij besluiten. Soms is dat uit onwil, maar vaak ook uit onwetendheid, en soms vergeet men simpelweg dat er behalve mensen ook andere levende wezens bij zijn betrokken.

Op dit moment maakt de Partij Vrij Almelo zich grote zorgen over meldingen die bij ons binnenkomen van zieke, gewonde, zwervende of dode dieren die binnen onze gemeentegrenzen worden aangetroffen en niet zouden worden opgehaald. Voor het melden van deze (huis)dieren kan contact opgenomen worden met de Dierenambulance. De gemeente Almelo is verantwoordelijk voor gevonden (huis)dieren binnen de gemeentegrenzen.

In haar verkiezingsprogramma pleitte de PVA daar voor: “In onze stad wonen veel huisdieren én dieren in de vrije natuur. Dierenwelzijn zou voor het gemeentebestuur van Almelo een belangrijke en serieuze taak moeten zijn. Die taak is de afgelopen jaren (nog steeds) sterk verwaarloosd. De Partij Vrij Almelo pleit al jaren voor een goed doortimmerd dierenwelzijnsbeleid.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.