Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen
Categories: Zonder rubriek

Laagbouwwoningen in het groen

Het aantal ouderen in Almelo dat zorg nodig heeft stijgt door de vergrijzing. Het rijksbeleid is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Pas als dat echt niet meer kan, komt een woonzorgwoning of een verpleeg/verzorgingshuis in beeld. Wij moeten zorgen dat er voldoende kwalitatief goede woonaanbod voorradig is, in combinatie met welzijnsvoorzieningen.

Veel ouderen zitten nu klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Als zij deze gaan verkopen zal dat een grote doorstroming betekenen. Maar wie is er verantwoordelijk voor het oplossen voor dit probleem? En wanneer gaat hier concreet iets aan worden gedaan? De komende jaren groeit het aantal eengezinshuishoudens in Almelo en daarmee ook de vraag naar kleinere en flexibele woningen.

Volgens de Ouderenbond COSBO is er een behoefte aan extra seniorenwoningen. Twee derde van deze ouderen prefereert laagbouw in het groen in plaats van hoogbouw. Zij pleiten voor de bouw van meer laagbouwwoningen in het groen. In Almelo hebben we in principe genoeg zorgwoningen, alleen niet van het juiste soort. De huidige generatie heeft andere wensen als het gaat om zorgwoningen en wil graag wat ruimer wonen.

De initiatieven die er zijn om aangepaste seniorenwoningen te bouwen moeten nu eindelijk van de grond komen. Nu blijven ouderen voorlopig gewoon zitten waar ze zitten. Terwijl dat huis misschien veel beter geschikt is voor een heel gezin.

Het gaat er dus om dat er leuke woningen voor ouderen komen zodat die hele woningmarkt vlot getrokken wordt. Dat mensen een woning krijgen die voor hun levensfase geschikt is.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.