Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan het college van B&W. Pestgedrag onder ouderen
Categories: Zonder rubriek

Almelo 3 september 2020

Geacht college,

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40 procent van ouderen in woonzorgcentra. Er kwam een zogenaamd Pestprotocol, een initiatief van het ouderenfonds. Maar doordat er nog zo weinig over pesten onder ouderen bekend is, biedt dit protocol niet veel handvaten. 

De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat er nog steeds een groot aantal ouderen worden gepest door medebewoners. Wij willen daarom een heldere en doeltreffende aanpak tegen pesten onder ouderen.

Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en het verspreiden van roddels, het midden in de nacht lawaai maken, bedreigingen, niet terug groeten en psychische mishandeling. Dit leidt tot veel verdriet en vereenzaming. Ouderen worden buitengesloten, of sluiten zichzelf door het pesten uit. Zij komen hun kamer niet meer uit of verlaten dagelijks hun woning uit angst voor bedreigingen.

Het behoeft geen uitleg dat dit zeer onwenselijk is.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met bovengenoemde problematiek?
  2. Bent u met de Partij Vrij Almelo van mening dat pesten niet alleen op scholen, maar ook in woon(zorg)centra moet worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?
  3. Deze pesterijen kunnen ervoor zorgen dat ouderen depressief raken of vereenzamen. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?
  4. Hoeveel gevallen van pesterijen in woon(zorg)centra zijn er in de gemeente Almelo bij u bekend?
  5. Indien er geen gevallen van pesterijen bij u bekend zijn, bent u bereid om te zorgen voor een betere registratie van pesten in de gemeente Almelo?
  6. Als de inzet van buurtbemiddeling, de woningcorporatie, politie en maatschappelijk werk niet werkt, welke stappen kunnen dan worden gezet op zoek naar een oplossing?
  7. Incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn, halen steeds vaker het nieuws. Hoe gaat de gemeente Almelo met deze mensen om als zij medeverantwoordelijk zijn voor de pesterijen?
  8. In Nederland kennen wij het ‘recht op woongenot’. Woongenot is letterlijk het recht op genieten van een plek die je je thuis mag noemen. Hoe kan de Gemeente Almelo, dan wel de burgemeester, dit woongenot waarborgen?

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.