Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen van PVA aan college B&W inzake volkstuincomplex
Categories: Zonder rubriek

Behandeld door zûm Grotenhof

Onderwerp:

schriftelijke vragen van PVA aan college inzake volkstuincomplex Sluitersveld

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 13 september jl. heeft u namens de fractie Partij Vrij Almelo vragen gesteld over de communicatie met omwonenden over een mogelijke verplaatsing van de volkstuinvereniging Sluitersveld.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Klopt het dat de Gemeente Almelo al haar publieke bekendmakingen publiceert op www.Overheid.nl en op haar eigen site www.Almelo.nl gemeentenieuws?

Antwoord:

Het klopt dat aanvragen om een omgevingsvergunning en besluiten op deze aanvraag om omgevingsvergunning digitaal worden gepubliceerd op overheid.nl, op www.officielebekendmakingen.nl en via gemeentenieuws in ‘Over uw buurt’.

Vraag 2.

Kunnen betrokken partijen na deze publicatie eventueel een bezwaar hierop indienen?

Antwoord:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen tegen een besluit. Het indienen van een bezwaar staat niet voor iedereen open, je moet wel belanghebbende zijn. Alle criteria hiervoor staan in de genoemde wet.

Vraag 3.

Is het de normale gang van zaken dat gemeente ambtenaren omwonenden telefonisch benaderen c.q. schriftelijk informeren alvorens een publicatie heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

Dat kan aan de orde zijn. Om participatie te bevorderen zijn de inwoners in de omgeving van deze locatie geïnformeerd, (brief, bezoek, telefonisch). Met deze manier van informeren wil de gemeente, voordat een formele procedure gaat lopen, alvast met inwoners in gesprek komen om
vragen te beantwoorden en kennis te nemen van mogelijke bezwaren.

Vraag 4.

Is het de normale gang van zaken dat ambtenaren voorbeeld bezwaarschriften naar omwonenden stuurt met het verzoek bezwaar te maken tegen de tuindersvereniging?

Antwoord:

Nee, dat is niet de gebruikelijke gang van zaken en voor zover wij hebben kunnen nagaan is dat ook niet gebeurd.

Vraag 5.

Hebben deze eerder genoemde ambtenaren een adviserende functie inzake
omgevingsvergunningen ten nadele van de aanvrager? Indien ja, waarom is dat? Zo niet, hoe moet men dit dan opvatten?

Antwoord:

Nee, de ambtenaren die betrokken zijn geweest bij de participatie en de informerende contacten met omwonenden zijn niet betrokken bij het proces van vergunningverlening.

Vraag 6.

Mag men concluderen dat ambtenaren mogen adviseren tot het aanzetten en indienen van bezwaarschriften?

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 4.

We gaan ervan uit hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne A. Gerritsen

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.