Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
DE HERDENKING VAN DE MOORD OP THEO VAN GOGH
Categories: Zonder rubriek

Theo van Ggogh

Persbericht Willehalm Stichting
Kan die eigenlijk wel plaatsvinden als de ware toedracht niet bekend is?

Op 2 november as. organiseerd de Amsterdamse willehalminstituut. i.s.m. de Rotterdamse Pim Fortuyn Stichtingen weer op locatie bij het plaats delict van de moord op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost en voor het monument De Schreeuw in het nabije Oosterpark de jaarlijkse herdenking van die moord op klaarlichte dag op 2 november 2004 door Mohammed Bouyeri, die als de enige verantwoordelijke voor deze gruwelijke misdaad een levenslange gevangenis straf uitzit. Maar was dit werkelijk slechts een eenmansactie van een radicale Islamist zonder enige hulp van buiten af, zoals op basis van herhaaldelijk onderzoek van Politie en Justitie over het algemeen nog steeds wordt aangenomen?

Beslist niet! Tenminste als je de schokkende resultaten van het criminologische onderzoek mag geloven die wijlen Dr. Slobodan R. Mitric, beter bekend c.q. miskend als Karate Bob in zijn true crime doodlopende-weg. Waarom de Nederlandse geheime dienst haar topagent Theo van Gogh heeft vermoord heeft verwoord. Deze werkelijkheidsroman werd door de uitgever Robert Jan Kelder van de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut vanaf 2012 jaarlijks tijdens de herdenking voor het monument De Schreeuw gepresenteerd, waarvan de meeste op de blog Doodlopende weg te lezen en enkele, zoals “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” uit 2014 op YouTube te zien zijn. https://www.bing.com/videos/search?

In 2016 volgde vlak voor de dood van de schrijver de Engelse vertaling Dead End Street- Why the Dutch Secret Service Murdered Their Top Secret Agent Theo van Gogh, waarvan tevens een aantal hoofstukken op de blog dead-end-str.blogspot. en de presentatie voor het monument dat jaar “Can de Islamization of Europe Still Be Halted?” op YouTube te bekijken zijn. In dat jaar werd ook het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Amsterdam uitgeroepen ter nagedachtenis van Theo van Gogh als martelaar van het Vrije Woord en contact opgenomen met de Gemeente om die plek zodanig vorm te geven en ontstond een jaar later het idee om op het plaats delict een gedenksteen in het plaveisel te laten plaatsen.

Zoals in het onderstaand programma van de herdenking te lezen is, zal Jennifer Vetter van de Stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn, die dit al organiseren vanaf 2004, bij het plaats delict over de voortgang van het gedenksteenproject informeren en zal Robert Jan Kelder bij het monument over het burgerinitiatief “Speakers Corner” uitsluitsel geven. Tevens zal laatstgenoemde een tweede editie van het tot nu toe door de bovengrondse media en pers doodgezwegen komplotpraktijkverslag Doodlopende weg aankondigen, waarin onthuld wordt dat de moord op Theo van Gogh geen eenmansactie maar een verkapte staatsliquidatie was en dat dus pas wanneer dit eindelijk door verder onafhankelijk onderzoek boven water wordt gehaald en vast komt te staan de moord op Theo van Gogh werkelijk herdacht kan worden.

(Noot: De herdenking zal op de FB pagina van de uitgever live gestreamd worden https://www.facebook.com/robert.j.kelder en later op YouTube te zien zijn. Zie het programma voor meer info.)

PROGRAMMA – MAANDAG 2 NOVEMBER 2020

DEEL I

LOCATIE: het plaats delict op de Linnaeusstraat schuin tegenover het Hotel Manor, Amsterdam-Oost, ca. 14.30-15.00 uur

1 MINUUT STILTE

BLOEMLEGGING

WELKOMSTWOORD EN BERICHT OVER DE VOORTGANG “BURGERINITIATIEF HERDENKINGSSTEEN” DOOR JENNIFER VETTER NAMENS DE ORGANISATOREN

Dit initiatief behelst een verzoek aan de Gemeenteraad van Amsterdam om op het plaats delict van de moord door Mohammed Bouyeri van Theo van Gogh op 2 november 2004, op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, een herdenkingssteen te plaatsen. Graag ondertekenen s.v.p.

LINK: http://herdenkingssteen.petities.nl

SPREKERS/ZANGERS: Robert Jan Kelder, Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets kort bij te dragen

DEEL II

LOCATIE: Amsterdamse Oosterpark bij het monument “DE SCHREEUW” ca. 15.15-16.00 uur

1 MINUUT STILTE

BLOEMLEGGING

BERICHT OVER DE VOORTGANG VAN HET BURGERINITIATIEF “SPEAKERS CORNER VOOR HET VRIJE WOORD” DOOR ROBERT JAN KELDER NAMENS DE ORGANISATOREN

Dit initiatief is eveneens gericht aan de Gemeenteraad van Amsterdam en behelst een verzoek om een openbare sprekershoek in te richten bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark ter nagedachtenis aan de moord op Theo van Gogh, martelaar van het Vrije Woord.

LINK: http://sprekershoek.petities.nl

Beide petities kunnen door iedereen ondertekend worden, met name de inwoners van Amsterdam vanwege de juridische voorwaarden dat er minstens 200 ondertekeningen van Amsterdammers moeten zijn om de petities als burgerinitiatieven op de agenda van de Gemeenteraad te kunnen plaatsen. Beide initiatieven hebben deze quota nog niet bereikt.

TEVENS AANKONDIGING VAN EEN TWEEDE EDITIE VAN BIJ DE HERDENKING VANAF 2012 VOOR HET MONUMENT JAARLIJKS GEPRESENTEERDE TRUE CRIME “DOODLOPENDE WEG” VAN WIJLEN SLOBODAN R. MITRIC, BETER BEKEND C.Q. MISKEND ALS KARATE BOB, OVER DE MACCHIAVELLISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE MOORD OP THEO VAN GOGH DAT IN DIT TOT NU TOE DOODGEZWEGEN KOMPLOTPRAKTIJKVERSLAG ALS EEN VERKAPTE STAATSLIQUIDATIE WORDT ONTHULD.

SPREKERS/ZANGERS: Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets bij te dragen

Informatie: Deze herdenking is weer een samenwerking tussen de Stichting Beeld van Pim, Stichting Vrienden van Pim Fortuyn en de Pim Fortuyn Foundation in Rotterdam (Email: beeldvanpim@live.nl ov-pim@live.nl ; Tel. 06-16 83 85 90/ 020 67 11 531) en de Willehalm Stichting te Amsterdam (http://WillehalmInstituut.blogspot.nl; Email: willehalm@gmail.com; Tel. 06-23 55 95 64).

Op http://doodlopende-weg.blogspot.nl zijn enkele berichten van eerdere herdenkingen vanaf 2012 te lezen met links naar YouTube opnamen evenals hoofdstukken uit het boek “Doodlopende weg”.

De herdenking zal op de FB pagina van de uitgever live gestreamd worden en later op YouTube te zien zijn.)

Noot: Uiteraard zullen de organisatoren de deelnemers erop wijzen om de anderhalf meter afstand in acht te nemen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.