Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Klacht over overlast en schade
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

Hierbij dien ik een klacht in over het volgende.

Enige tijd wordt het riool vervangen van de Kolthofsingel waar ik dicht bij in de buurt woon.

Het vervangen leidt tot schade en overlast.

De graafwerkzaamheden en aftrilwerkzaamheden leiden tot flink waarneembare trillingen in de oude huizen langs de Kolthofsingel.

Dit leidt tot schade aan funderingen van nabij gelegen oude huizen uit de jaren 30.

Daarnaast wordt te veel grondwaterwater weggepompt.

Dat leidt tot verdroging en inklinken van de bodem.

Ook dat leidt tot schade aan fundering van de huizen en schade een de oude eikenbomen.

Nergens is een nulmeting van de omliggende huizen uitgevoerd.

Als straks scheuren in huizen te zien zijn, is de oorzaak niet meer te achterhalen.

Verder draait de diesel-bronbemaling s-nachts de hele nacht door. Het leidt tot slapeloze nachten voor de omwonenden.

De afstand is ruim minder dan 50 meter. Bij sommige huizen is dit zelfs minder dan 20 meter.

Ik heb het vermoeden dat de bronbemaling onnodig 24 uur per dag draait.

Dat kan ook best minder. Bijvoorbeeld door deze snachts uit te zetten.

Daarnaast stoot de diesel-bronbemaling ook veel fijnstof uit en die vieze lucht komt in slaapkamers van omwonenden terecht omdat die de slaapkamerraampjes open hebben staan.

Ook het lawaai komt op die manier in de slaapkamers terecht. Dit is cumulatie van overlast.

Waarom is dat?

De bronbemaling op dieselolie voldoet niet aan de wettelijke verplichte eis van Best Beschikbare Techniek (BBT).

Waarom gaat u als gemeente zomaar akkoord met gebruik van lucht vervuilende en lawaai veroorzakende apparatuur in dichtbevolkte woonwijken?

Waarom wordt geen elektrisch aangedreven bronbemaling ingezet?

Waarom heeft u als gemeente niet in de aanbesteding de eis gesteld dat uitsluitend elektrisch aangedreven bronbemaling ingezet mogen worden?

Met vriendelijke groet,

M.H. Middelkamp

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.