Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ondanks protesten heeft de raad Almelo ingestemd met de bouw van een vestiging Hornbach
Categories: Zonder rubriek

Komst Hornbach naar Almelo?

Op 21 januari 2020 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan Rhijnbeek ter inzage te leggen. Tegen dit bestemmingsplan zijn zienswijzen ingekomen. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Het college wil medewerking verlenen aan een Hornbachvestiging op de Rhijnbeeklocatie, de artikel 2.4.2. en artikel 2.4.3. van de omgevingsverordening Overijssel 2017 vanwege strijd de Dienstenrichtlijn buiten toepassing te laten en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Voorwoord:

De Partij Vrij Almelo is (zoals al eerder betoogd) niet tegen de vestiging van een Horbach in Almelo. Wel hebben wij gezegd dat de communicatie tussen de gemeente en burgers veel beter kan. In de afgelopen jaren zijn op verschillende momenten debatten ontstaan over communicatie, meestal betreffende ruimtelijke projecten. Het ging daarbij over de communicatie tussen raad en college, én over de communicatie met inwoners.

Bij de start van een project zou een communicatieparagraaf opgenomen moeten worden waarin het college duidelijk aangeeft hoe het communicatietraject met de burger verloopt. Het gemeentebestuur moet dus beleid vaststellen voor effectieve communicatie en er voor zorgen dat er helder en dus beter gecommuniceerd wordt over de concrete gevolgen dat zo’n project (Hornbach) met zich meebrengt.

Raadsvergadering 20 oktober 2020

Voorzitter,

De Partij Vrij Almelo constateert dat Hornbach een goede aanvulling is voor onze stad. Maar de plek aan de bornerbroeksestraat is niet goed. De woningen staan veel te dicht op dit grote bedrijf. Dat willen wij de burgers die daar wonen niet aandoen. Zij zijn bang voor extra drukte en veel overlast waardoor hun woningen sterk in waarde zullen dalen.

In de voorgenomen locatie moeten betaalbare woningen komen en Hornbach moet bijvoorbeeld naar het XL Businesspark Twente langs de A35.

De Partij Vrij Almelo zal daarom tegen het voortel stemmen voor vestiging van Hornbach aan de Bornerbroeksestraat.

Hoewel de komst van Hornbach naar Almelo nog steeds geen gelopen race is stemde de meerderheid van de raad voor het voorstel.

Tegen het voorstel stemden Partij Vrij Almelo en PVV.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.