Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Recreatief-toeristische ontwikkeling in Almelo vergroten
Categories: Zonder rubriek

Het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Tusveld aangenomen

Het onderhavig plan sluit goed aan bij het vergroten van de recreatief-toeristische ontwikkeling van het buurtschap Tusveld. Met de herontwikkeling worden diverse recreatieve functies aan het erf toegevoegd zoals een bed & breakfast en een rustpunt met terras.

De Partij Vrij Almelo vind dit een positieve ontwikkeling. Want hoe zorgt de stad Almelo ervoor dat ze een sterke en aantrekkelijke stad blijft waar mensen graag wonen, werken en recreëren in een gezonde en groene omgeving?

Het aanbod aan gebieden voor recreatie is kleiner dan de vraag, vooral in de nabijheid van de stad. We moeten daarom de mogelijkheden voor (dag)recreatie rond de stad uitbreiden.

Naast hotels moeten we meer aandacht geven aan andere typen verblijfsaccommodaties. Accommodaties die op korte reistijd van de binnenstad liggen. Allemaal met een uitstekende uitvalsbasis om het veelzijdige aanbod van de aangrenzende stad te ontdekken. 

We zijn ervan overtuigd dat recreatie en toerisme een belangrijke positieve impuls aan het imago van de gemeente kan geven, tezamen met ontwikkelingen die nu ook spelen zoals het vernieuwen van het Centrum.

Het merendeel van de grote steden kan zich hierdoor aan de hardnekkige leegstand trend onttrekken. Daar zijn meerdere verklaringen voor te vinden, maar een heel belangrijke is het toerisme. Toerisme kan dus een zegen zijn en de leegstand in een stad als Almelo aanpakken.

Vndaar dat we bij gemeentelijk beleid ook aandacht moeten besteden aan campings en camperplaatsen in de buitengebieden (kleine kernen).

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.