Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Treinterreur door veiligelanders
Categories: Zonder rubriek

Overlast op Arriva traject Hardenberg Almelo

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel. 

Geachte hoogedelgestrenge heer Heidema,

De fractie van de Partij Vrij Almelo krijgt geregeld klachten binnen van passagiers/machinisten over overlast veroorzaakt door voornamelijk asielzoekers uit veilige landen komende uit Ter Apel. Het betreft hier de Arriva lijn Hardenberg Almelo. 

 Na aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 
1. Bent u als voorzitter van GS op de hoogte van de stijging van het aantal incidenten en de toenemende overlast op het traject Hardenberg Almelo?


2. Kunt u een nadere duiding geven van de aard van de incidenten en in cijfers weergeven om hoeveel incidenten het gaat? 


3. Heeft GS reeds actie ondernomen naar aanleiding van de stijging van het aantal incidenten en de toenemende overlast op het traject Zwolle Emmen? Zo ja, gaat u deze actie ook ondernemen op het traject Hardenberg Almelo? Zo nee, waarom niet?

 
4. Bent u het met ons eens om met de verantwoordelijke overheden en instanties in gesprek te gaan over het aanscherpen van reisverboden en het instellen van gebiedsverboden op stations voor veelplegende voornamelijk veiligelanders of anderzijds tot structurele oplossingen te komen?

 
5. Ziet u mogelijkheden om de stewards nóg beter uit te rusten dan nu het geval is?

 
6. Wat doet de provincie om de veiligheid van passagiers, machinisten en stewards op de treinen te garanderen? 


7. Bent u op de hoogte dat sommige stewards met angst en beven in de trein stappen wat de veiligheid voor deze werknemer niet ten goede komt en alles op de machinist af komt?


8. Wat kunt u voor deze mensen betekenen  zodat aan deze onwerkbare situatie een einde komt?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.