Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Buren worden tureluurs van gekraai haan
Categories: Zonder rubriek

Tureluurs van gekraai haan

Woonoverlast bestaat uit: geluidsoverlast, drugs, intimidatie, bedreigingen, discriminatie, vernielingen, stank en geschreeuw van jongeren. Niet zelden leidt woonoverlast tot stress, lichamelijk letsel, zware mishandeling en doodslag. Te vaak reageren overheid (politie en gemeenten) en woningcorporaties niet op tijd of helemaal niet. Woonoverlast wordt afgedaan als een ‘sociaal probleem tussen buren onderling’ waar (mochten gemeenteambtenaren geen raad weten) de burgerlijke rechter zich dan maar over moet buigen.

Geluidsoverlast

Sinds lange tijd heeft mijn buurman een haan. En dat beest begint echt bij het eerste ochtendgloren te kraaien om niet weer te stoppen totdat mijn wekker is afgegaan. Eerst was het om vijf uur dat het feest begon, nu loopt het tegen zessen, zeven dagen in de week, maar nu het wintertijd is schuift het beest braaf een uur mee natuurlijk. Ik heb echt geprobeerd er aan te wennen, en ik snap het ook niet, want twietende vogels of koerende duiven op de schoorsteen…ik hoor het en slaap door……..maar die haan…….het lukt me niet………ik ben wakker en blijf wakker………….

Daar komt ook nog eens bij (sinds mijn buren pluimvee hebben) dat wij muizen in onze achtertuin hebben die wij moeten bestrijden op onze kosten wat ik persoonlijk niet normaal vindt. In het APV van de gemeente Almelo staat niets over geluid maar luid het artikel 4:6a (HINDER DOOR DIEREN). De hinder die wij ondervinden is dat de haan terwijl hij zit opgesloten in een hok elke ochtend rond de klok van 6 begint te kraaien.

Overlast

Hanen zorgen zeker in woonwijken snel voor overlast. Het houden van een haan kan het begin zijn van een burenruzie. Daarbij is het in veel gemeenten verboden om dieren te houden waardoor omwonenden daar hinder van ondervinden.”

Regelmatig krijgen wij overlastmeldingen. Heel vaak geven wij dit (met succes) door aan de vrijwilligersorganisatie “Buurtbemiddeling”. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen.

Vandaar dat wij over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Almelo 17 december 2020

Onderwerp: geluidsoverlast kraaiende Haan

Geacht college,

In de wijk Schelfhorst wordt door iemand meerdere kippen gehouden. De haan in het gezelschap geeft veel overlast aan de nabij wonende mensen.
Naar aanleiding van geluidsoverlast veroorzaakt door de haan willen we graag weten welke handhavingsmogelijkheden er binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn. De eigenaar van de haan heeft niet voornemens ook maar iets aan de overlast te doen.

Onze vragen:

  1. Welke regels van de APV zijn in deze van toepassing?
  2. Kent u het geluid dat hanen maken?
  3. Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?
  4. Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke
    niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?
  5. Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?
  6. Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?
  7. Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Danwel een minimale afstand van bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?
  8. Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen in de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.