Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De Ombudsfunctie van raadsleden
Categories: Zonder rubriek

We zitten te veel in die raadszalen ingewikkeld te doen

Raadsleden combineren heel veel rollen. Je bent ombudsman, toezichthouder, vertegenwoordiger van inwoners en overheid, oliemannetje en, niet te vergeten, controleur en kadersteller. En dat allemaal tegelijk. Hoe stel je je op als raadslid, wat zijn jouw sterke kanten en hoe verdeel je al die rollen in je fractie?

Volg je het college kritisch of wil je liever kaders stellen om zo de lijnen uit te zetten waarbinnen het college eigen afwegingen maakt? Of ben je graag in wijken en buurten actief om te ervaren wat goed gaat, en wat niet? En, niet te vergeten: hoe spring je om met het belastinggeld van inwoners?

Eens in de vier jaar beloven partijen heel veel, maar wat gebeurt er in de periode van vier jaar tussen twee verkiezingen? Vanzelfsprekend zijn veel raadsleden te vinden op Twitter of Facebook. Maar dat is niet hetzelfde als luisteren, transparantie en nabijheid.

Een raadslid kan iets betekenen voordat het tot een klacht komt, zonder zich schuldig te maken aan cliëntelisme. Hij mag zich namelijk wel degelijk inzetten voor het belang van individuele burgers. Dat is zijn ombudsfunctie.

Die functie is nergens officieel vastgelegd en wordt ook niet genoemd in de Gedragscode van de gemeente Almelo. Wèl echter in die van andere gemeenten (zie bijvoorbeeld hier). Niet iets snel even ritselen, maar in actie komen als er iets niet goed dreigt te gaan.

Mij wordt vaak de vraag gesteld of ik als raadslid wel een ombudsfunctie mag hebben. Ik vind het zeer kwalijk om op deze manier buitenspel gezet te worden. Wat mij betreft heb ik als raadslid inderdaad een ombudsfunctie. Ik wil als raadslid benaderbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners die hun wensen, problemen en gevoelens aan mij overbrengen.

We zitten te veel in die raadszalen ingewikkeld te doen, terwijl het op straat gebeurt. Meedenken. Op de juiste plaats een beetje smeerolie aanbrengen. De wethouder of een ambtenaar wijzen op iets wat niet klopt. Volgens mij zouden raadsleden hier aanmerkelijk actiever in kunnen zijn en meer moeten optreden dan ze al doen.

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.