Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Hoe lang verkopen we nog onzin?
Categories: Zonder rubriek

Hard vechten tegen CO2 uitstoot, en dan halen we nou juist de bomen weg die CO2 opnemen. Snapt u het nog?

Kunnen bomen ons helpen om klimaatverandering tegen te gaan? Zwitserse onderzoekers zeggen van wel. Er zou op aarde genoeg ruimte ‘over’ zijn om een oppervlak ter grootte van de Verenigde Staten met bomen te beplanten. Dat zou het broeikaseffect grotendeels teniet doen.

Dat beeld is niet compleet. Veel provincies hebben namelijk geen overzicht hoeveel bos er de komende jaren gaat verdwijnen en wat daarvoor terugkomt. Sommige provincies hebben bijvoorbeeld wel ambities uitgesproken voor de aanplant van nieuw bos, zoals Overijssel. Maar het is nog onduidelijk waar die bomen dan moeten komen.

Het hele gebeuren van Zonnevelden, Windmolens en Biomassa is zinloos. ,,Het levert niks op, behalve een hogere energierekening voor huishoudens. Uit doorrekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot tot 2030 juist toeneemt als huizen van het aardgas af gaan. Want wat komt ervoor in de plaats?

Voorlopig vooral warmtepompen, die draaien op elektriciteit. Omdat er nog volstrekt onvoldoende zonne- en windenergie is, zal die stroom komende jaren vooral uit de energiecentrales komen. Die draaien op kolen, gas of biomassa waarvan je moet vaststellen dat een deel daarvan absoluut niet duurzaam is. Dus wat win je er dan per saldo mee?’’

“Wel duidelijk is dat de energietransitie de kloof vergroot tussen arm en rijk”

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.