Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nog veel winst te behalen bij bieden zorg en ondersteuning ouderen
Categories: Zonder rubriek

Veel ouderen zitten eenzaam thuis

Dat Nederland vergrijst, weet iedereen. Maar hoeveel ouderen hebben er precies zorg en ondersteuning nodig in 2025, 2030 en 2040? Alle zorgkantoren presenteerden daarover cijfers aan minister De Jonge. ‘De opgave is groter dan we dachten. Er komt een grijze golf op ons af.’

Zonder dat deze ouderen opgenomen worden en uit hun fijne thuissituatie weggehaald worden, kunnen bepaalde problemen verholpen worden. Met ondersteuning kunnen ouderen geholpen worden die niet in staat zijn om de regie over het leven te krijgen.

Verwaarlozing, eenzaamheid en ondervoeding liggen dan gauw op de loer en kunnen moeilijk herkenbaar zijn. Ze wonen vaak alleen thuis, vallen geen mensen lastig en komen ook weinig buiten waardoor ze niet worden opgemerkt. Hoe kunnen hulpverleners juist verwaarlozing bij ouderen op tijd signaleren?

Wanneer ongevraagd hulp wordt aangeboden aan ouderen wordt het niet altijd op prijs gesteld. Ze kunnen zich niet veilig voelen als er ongewenst een hulpverlener voor de deur staat of kunnen het ervaren als schending van privacy. Voor hulpverleners kan het moeilijk zijn om een vertrouwensband te creëren in korte tijd. Communicatie kan moeilijk verlopen, omdat de hulp van de hulpverlener niet genoeg aansluit bij de achtergrond van de ouderen.

Zorg voor goede informatievoorziening, bereikbaarheid en zorgvuldige bejegening. De meeste meldingen die wij krijgen hebben dan ook betrekking op de zorg en ondersteuning thuis. De gemeente heeft wel oog voor ouderen, maar het blijft wat kabbelen aan de oppervlakte. Ten diepste weet de gemeente niet wat er precies speelt achter de voordeur bij onze ouderen.

Veel ouderen voelen zich niet gehoord of begrepen. Wij vinden dus dat er verbeterpunten zijn voor de gemeente Almelo. Door als gemeente in alle openheid het persoonlijk gesprek met deze ouderen aan te gaan kan een groot deel van deze klachten worden voorkomen, denken wij.

Zorg- en welzijnsprofessionals en ouderenbonden denken al veel te doen tegen eenzaamheid, maar echt creatieve oplossingen ontbreken.
Eenzaamheid wordt echt een probleem als het langdurig wordt en het niet meer lukt om eruit te komen.

Voor veel ouderen is dat helaas het geval, en het zal nog veel erger worden door de huidige coronamaatregelen. Je ziet nu al dat ouderen zich terugtrekken, veel minder naar de supermarkt en niet meer naar activiteiten gaan. Ze ontvangen ook geen bezoek. Het wordt er dus zeker niet gezelliger op met de feestdagen. 

De Partij Vrij Almelo zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/hoe-is-de-leefsituatie-van-nederlandse-ouderen-

https://www.rivm.nl/media/eenzaamheid/

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.