Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Psychische klachten door financiële problemen
Categories: Zonder rubriek

Inwoners met financiële problemen

In 2019 is in Almelo gestart met het schuldenlab om inwoners met financiële problemen een perspectief te geven op een toekomst. De gemeente wil innovaties op het gebied van schuldhulp realiseren en doet dit in samenwerking met Schuldenlab NL en lokale partners. Dit gebeurt door samen naar effectievere, goedkopere en rechtvaardige oplossingen te zoeken.

Geldproblemen en schulden kunnen psychische klachten, zoals stress, slaap- en piekerproblemen veroorzaken, of gevoelens van schaamte, boosheid of eenzaamheid oproepen. Het kan bovendien het oplossen of aanpakken van de geldproblemen in de weg staan

De Partij Vrij Almelo vroeg het college een onderzoek te doen naar het effect van wegnemen van schulden op inwoners met psychische problemen. We nemen aan dat veel woners met een geestelijke gezondheidszorg achtergrond vaak jarenlang worden ondersteund met behulp van medicijnen.

Bezorgd

Schuldhulpverleners zijn bezorgd. Corona vergroot het aantal mensen die financieel muurvast zitten. Onvermijdelijk volgt nadien een tsunami aan psychische problemen.

Door betalingsregelingen en (loon)beslagen kan het besteedbaar inkomen van een gezin zo laag worden, dat er sprake is van armoede. Bij een huishouden met een hoger inkomen is dat risico zelfs nog groter dan bij lagere inkomens. Deze gezinnen hebben vaak hogere vaste lasten en geen recht op inkomensondersteunende voorzieningen, als toeslagen.

We vinden het normaal om honderden, duizenden euro’s aan medicatie uit te geven – maar dan heeft iemand misschien vijfduizend euro schuld, en dan is de oplossing vaak ver weg. Hoe logisch zou het zijn als we in de toekomst van het begin af aan kijken naar het hele plaatje?’

Als we het leven leven beter op de rit krijgen kunnen we misschien een deel van de kosten nog terugverdienen ook.’

Kan het oplossen van schulden helpen bij de behandeling van psychiatrische problemen? Die vraag moet de komende twaalf maanden worden beantwoord in een pilot met een kleine groep inwoners van Amstelveen.

Lees verder (Binnenlands Bestuur, 5 november 2020)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.