Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verordening voor pleziervaart en overige vaartuigen Almelo 2021
Categories: Zonder rubriek

De laatste woonboot vertrekt uit Almelo (foto Marinus Blaak)

Omdat de gemeente Almelo over meer water beschikt die ook door andere vaartuigen (met name de pleziervaart) worden gebruikt, is voor de regulering hiervan een aparte verordening opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om (voor de beroepsvaart) de Havenbeheerverordening Almelo 2021 vast te stellen en daarnaast de Verordening voor pleziervaart en overige vaartuigen Almelo 2021

Waterstad Almelo mist kansen

Almelo afficheert zich graag als ‘de Waterstad van Twente’, maar wil volgens het college geen woonboten (meer) langs de kades. Toch waren de Almelose wateren ooit aangelegd als binnenhavens voor woonboten. Almelo barst van het water. Water is niet alleen leuk om in te spetteren of te sporten, je kunt er ook prima op wonen.

Maar waterwonen staat niet echt meer op de kaart in de stad. Pas na het verdwijnen van de woonboten uit Almelo dringt het besef door dat water kansen biedt. Niet alleen om er in te vissen, zwemmen of spelevaren, maar ook als snelle verbinding van en naar de binnenstad.

Water, je kunt er van alles mee, zelfs op wonen. Na jaren van gedoogbeleid is daar in 2017 een eind aan gekomen. In het verleden zouden woonboten langs de kades een ‘rommelige’ aanblik hebben geboden.

Vandaar dat de gemeente al jaren een ‘restrictief beleid’ voerde inzake woonboten. Dat komt erop neer dat eigenaren met een ligplaats werden weggekocht. Deze operatie is in 2017 voltooid toen de laatste woonboot is verdwenen uit waterstad Almelo.

Het gemeentelijk woonbotenbeleid zou moeten gaan over de kwestie waar wel of geen woonboten zouden kunnen liggen en over de criteria voor uiterlijk, maatvoering en onderhoud. Dat die ‘rommelige’ aanblik juist zo charmant zou zijn, is een gemakzuchtige gedoog redenering uit de jaren zeventig.

Wonen op het water is namelijk leven in een ander tempo en geeft een ultiem vrijheidsgevoel. Maar waar in Almelo zouden woonboten nu ideaal zijn?

Wij denken dat woonboten in de stad het imago van Almelo als ‘de ultieme waterstad’ alleen maar goed zal doen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.