Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burgerparticipatie, we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen
Categories: Zonder rubriek


Burgerparticipatie: hondenspeelplaats, minder overlast, meer plezier

Het mag een wonder heten dat zo veel mensen bereid zijn om in hun buurt de handen uit de mouwen te steken en met initiatieven te komen. Die dan zogenaamd van hogerhand van harte worden toegejuicht. Goed werk, ga door. Maar dan komen talloze wettelijke en financiële obstakels die participatie belemmeren voorbij.

Almelo telt zo’n 72 000 inwoners verdeeld over Almelo en de kleinere dorpen Aadorp, Bornerbroek en Mariaparochie. De gemeente Almelo maakt minder gebruik van diverse vormen van burgerparticipatie en is minder
gericht op de stimulering van burgerinitiatieven in het bijzonder, dan andere gemeenten.

De gemeente werkt nog redelijk ‘top down’, de meeste activiteiten rond burgerparticipatie komen vanuit de gemeente en kunnen niet worden aangemerkt als zijnde burgerinitiatieven. Er zijn een aantal mogelijkheden om burgerinitiatieven te helpen te verwezenlijken, zo is er een aantal stadscoördinatoren die burgerinitiatieven ondersteunen.

Er is budget beschikbaar voor burgers die burgerinitiatieven willen ontplooien, hier wordt ook gebruikt van gemaakt. Het budget is grotendeels afkomstig van de landelijke overheid. De strategie is redelijk ad hoc, burgerinitiatieven worden ondersteund zolang er budget is, het aantal ingediende verzoeken is relatief laag. Wel komt naar voren dat de gemeente Almelo voornemens is om in de nabije toekomst meer geld beschikbaar te stellen.

Nergens is de inbreng van de burger zo noodzakelijk als bij de inrichting van de openbare ruimte. De Omgevingswet biedt burgers en andere belanghebbenden gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over de ruimtelijke planning.

De overheid moet de burger niet zien als tegenstander, maar als bondgenoot. Mensen hebben oprechte interesse in hun woonomgeving en komen vaak met goede ideeën, waardoor een besluit sneller kan worden genomen. Maar je moet burgerparticipatie wettelijk wel goed regelen. Want nu geloven veel mensen vaak al bij voorbaat niet dat hun inbreng enige zin heeft.

Tenslotte is ook betere en vooral tijdige inspraak nodig, op een moment dat alternatieven nog kunnen overwogen worden. Bij belangrijke beslissingen kunnen we de burgers niet negeren. Die willen informatie, die willen invloed op ingrepen in hun woonomgeving en levenskwaliteit,……. 

Dus waarom niet wat meer luisteren naar bekommernissen van burgers? Waarom niet meer vertrouwen hebben in de inbreng van burger en middenveld? Waarom van participatie geen échte open processen maken en investeren in een betere dialoog tussen bestuur en burger? 

Want als we blijven doorsukkelen zoals we dat nu doen, blijft de participatiesamenleving een politieke wensdroom die op de lange termijn vooral een investering zal blijken in de frustratie van goedwillende en actieve burgers.

http://essay.utwente.nl/62685/1/Bachelorscriptie_SBJ_Uitdewilligen.pdf

https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bestuur/Werkboek_Help_een_burgerinitiatief.pdf

http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.