Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
College: geen verbod op hanen en andere boerderijdieren in Almelose wijken
Categories: Zonder rubriek

Een kraaiende haan. een dergelijk dier zorgde in de Almelose wijk Schelfhorst eind vorig jaar voor problemen

Zijn hennen, hanen en kuikens wel of niet geschikt als huisdieren? De meningen hierover zijn verdeeld. De een vindt het fantastisch en wil elke dag wel een vers eitje uit eigen achtertuin bij het ontbijt. De ander vindt het verschrikkelijk en kan het gekakel en gekraai niet aanhoren. Het kan dan ook voor de nodige burenruzies zorgen.

Je mag in Almelo kippen in je tuin houden. Maar aan de dames zal het niet liggen. In de APV staat van alles beschreven over het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Nu zijn kippen niet zozeer schadelijk natuurlijk, maar een haan kan door je buren wel als hinderlijk worden ervaren. Volgens de APV ben je ‘verplicht zodanige maatregelen te treffen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.’

Wat is de rol van de gemeente?

De mogelijkheid om een civielrechtelijke procedure te voeren laat onverlet dat ook de gemeente kan optreden. Gemeentes kunnen veelal optreden op basis van de  Algemene Plaatselijke Verordeningen. Daarin is vaak (kortom niet in alle APV’s) opgenomen dat het verboden is dieren te houden op een voor een omwonende of voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze. Soms vloeit hieruit ook de bevoegdheid om specifieke plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om dieren te houden.

Uit de hierboven aangehaalde lagere rechtspraak blijkt dat een bestuursrechtelijk handhavingstraject via de gemeente in de praktijk veelal de eerste stap is die gezet kan worden. Dit is ook de goedkoopste stap voor een klager. Uit de besproken rechtspraak blijkt dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk een toevluchtsoord is voor buurtbewoners die via de gemeente hun doel niet hebben bereikt.

Buurtbemiddeling

Eindelijk inzet buurtbemiddeling in Almelo?

TCTubantia 6 februari 2021

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.