Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Help, de wijk moet van het gas af
Categories: Zonder rubriek

Aardgas is duurzame brandstof

Terwijl we bezig zijn om duurzame maatregelen te treffen en ook versneld van het aardgas af willen staat de Europese commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof, De EU ziet dit zelfs als een groene investering. Een interessante berichtgeving, aangezien de gemeente Almelo bezig is om wijken van het gas af te halen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Al in maart 2019 spraken bestuurders van de gemeente Almelo, de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph, Cogas/Coteq en het waterschap de ambitie uit om het Nieuwstraatkwartier in 2035 in 2035 aardgasvrij te maken. Nu blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koers verlegd van “aardgasvrij” naar “aardgasvrij-ready Nieuwstraatkwartier omdat veel woningen te kampen hebben met achterstallig onderhoud.

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/aardgasvrije-wijken-te-hoge-verwachtingen-gewekt

De Aalderinkshoek, Windmolenbroek en Bedrijvenpark Bornsestraat zijn nu de eerste Almelose wijken die van het aardgas af gaan. Het plan is dat dit voor 2030 gaat gebeuren.

De gemeente Almelo wil aan een duurzame stad werken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dat houdt in dat woningen en gebouwen waar mogelijk op een andere manier verwarmd moeten gaan worden. Samen met maatschappelijke partners heeft de gemeente een Warmtevisie Almelo opgesteld.

De Warmtevisie Almelo geeft richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien, biedt duidelijkheid voor gebouweigenaren die nu al aan de slag willen en legt de basis door middel van uitgangspunten voor de uitvoeringsfase.

Intussen heeft het college de definitieve Warmtevisie Almelo vastgesteld en heeft deze ter besluitvorming op 1 september 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Resultaat stemming raadsleden:

Voor:

CDA (4), ChristenUnie (2), D66 (2),Fractie Weinreder (1), GroenLinks (2),LAS (5), Leefbaar Almelo (1), LijstÇete (1), PvdA (2), SP (2), VVD(6)

Tegen:

Democraten.Nu (1), Forum voor Rechts(1), Partij Vrij Almelo (1), PVV (2

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) becijfert dat het een gemiddelde investering vergt van 40.000 euro per woning om een huis van het gas te halen. Meer dan de helft van die investering is niet terug te verdienen met besparingen op de energierekening en is dus onrendabel.

Een groot probleem is volgens het EIB het geringe draagvlak in de aangewezen wijken. Bij bewoners bekoelt het enthousiasme voor een ontkoppeling van het gasnet vaak snel, vooral als blijkt dat dit ook zelf geld kost. Maar ook huurders die er niet financieel op achteruit zouden gaan bij een project zijn huiverig om in te stemmen met een alternatief voor hun gasaansluiting.

Rapport het Economische Instituut voor de bouw (EIB)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.