Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen over toename van patiënten met psychische klachten
Categories: Zonder rubriek

Gemeenten wordt aangeraden mensen met psychische kwetsbaarheid extra goed in de gaten te houden

Huisartsen en psychologen zien een toename van patiënten met psychische klachten. Door de coronapandemie raken mensen gestresst, uitgeput, overspannen, burn-out of depressief. 

Nu sociale afstand en thuisblijven vereist zijn, komen mensen in de problemen. Zeker voor eenzame ouderen die alleenstaand zijn heeft het grote gevolgen. Maar voor mensen die al angstig, gestrest, achterdochtig of eenzaam waren, door psychische problemen is de duisternis helemaal compleet. 

Enerzijds omdat ze de maatregelen niet begrijpen of kennen, anderzijds doordat het sociaal netwerk wegvalt of ernstig verkleind wordt. Een deel van deze mensen is in beeld bij de instanties, maar lang niet iedereen.

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorg-patienten-met-psychische-klachten-in-helft-van-gevallen-achteruitgegaan/

Geachte heer de Olde,

Op 23 februari 2021 heeft u per mail schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die niet in beeld zijn bij instanties. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Heeft het college in beeld hoeveel inwoners van Almelo met psychische klachten door de corona maatregelen extra in de problemen komen?

Antwoord:

Behandeling van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen vinden plaats in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Wij beschikken niet over deze gegevens. Alleen in het geval dat inwoners met psychische problemen individueel worden begeleid, dagbesteding ontvangen of een indicatie hebben voor beschermd wonen, is de gemeente verantwoordelijk voor de voorziening. We zien hier echter in het algemeen geen toename van het gebruik van deze voorzieningen en er is ook geen sprake van zwaardere indicaties.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoeveel inwoners er zijn die wél klachten hebben maar die niet bekend zijn bij begeleidende organisaties? Zo ja, hoeveel zijn dat er? En zo nee, hoeveel van deze mensen blijven er dan onder de radar?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1. Overigens is het kenmerk van mensen die onder de radar blijven dat deze niet bekend zijn en dat daarom ook het aantal onmogelijk gegeven kan worden.

Vraag 3.

Hoe communiceert de gemeente met juist deze inwoners die onder de radar blijven?

Antwoord:

Juist omdat deze inwoners onder de radar blijven, is directe communicatie met deze doelgroep niet goed mogelijk. Communicatie verloopt dan ook via internet (websites van onder andere Almelo Sociaal en KomErbij Almelo) en de lokale media. Daarnaast vragen we professionals in de zorg, buren, het sociale netwerk maar ook mensen die beroepsmatig in contact komen met inwoners die mogelijk zorg nodig hebben (zoals de politie) dit te melden bij het Klantcontactcentrum of onze wijkteams.

Vraag 4.

Een grote groep kwetsbare ouderen die thuiszitten zijn slecht in beeld. Zijn er vaste afspraken gemaakt over een coronacheck bij huisbezoeken door de wijkverpleging?

Amtwoord:

Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de wijkverpleging. In het algemeen zijn afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om hulp tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te continueren en daar waar dat niet kan te melden bij onze medewerkers in de wijkteams. Een aantal grote aanbieders die wij hebben gecontracteerd voor het leveren van zorg en ondersteuning, draagt in Almelo ook zorg voor de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen zijn zodoende op de hoogte van het melden van schrijnende situaties bij de gemeente.

Vraag 5.

Wat doet het college om ervoor te zorgen dat niemand in Almelo de dupe wordt van dezecrisistijd?

Antwoord:

In meer of mindere mate wordt iedere inwoner geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de meest kwetsbare inwoners hebben we afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om de hulp zo veel mogelijk te continueren. Soms kan de aanbieder voor de meerkosten van het leveren van een alternatieve vorm van hulp een beroep doen op de gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van KomErbij Almelo in het kader van het bestrijden van eenzaamheid.

Vraag 6.

Is er in Almelo een centraal meldpunt waar mensen hun zorgen over inwoners kunnen melden?

Antwoord:

Als mensen zich zorgen maken over inwoners van de gemeente Almelo, kunnen zij zich meldenbij het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0546 – 541111 of gemeente@almelo.nl. Zorgen over inwoners kunnen altijd gemeld worden, ook los van de coronacrisis.

Wij gaan er van uit uw vragen hiermee afdoende beantwoord te hebben.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.