Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Lost een leegstandsverordening de leegstand op?
Categories: Zonder rubriek

Leegstand stoort

Door de groei van online winkelen neemt de leegstand van winkels in binnensteden de komende jaren nog verder toe. Die leegstand is structureel, omdat ons koopgedrag is gewijzigd en corona versterkt dit effect. Veel gemeenten denken daarom na over het verkleinen van het centrumgebied, zoals ook in Almelo het geval is.

De Partij Vrij Almelo en menig Almeloër ergeren zich al jaren aan de vele lege panden in de binnenstad. Maar niet enkel de leegstand stoort, ook het vaak slechte onderhoud van leegstaande panden.

Onze partij pleit al jaren voor het inzetten van een leegstandverordening zoals in veel gemeenten wordt gebruikt, om deze problemen tegen te gaan. Op 11 februari 2020 is deze verordering door een meerderheid van de Raad vastgesteld met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De aangenomen leegstandsverordening is op 1 april 2020 ingegaan. Het college stelt voor om de leegstandsverordening na twee jaar te evalueren.

https://www.almelo.nl/leegstandsverordening

We zijn dus uitermate benieuwd of deze leegstandsverordening help de vastgoedeigenaren op andere gedachten te krijgen. Naast hun geringere betrokkenheid bij lokale behoeften, is hun vastgoed maar een klein deel van de totale portefeuille, waardoor zij deze kostenpost minder snel voelen. Ze zijn daardoor minder snel geneigd om een leegstaand pand weer snel aantrekkelijk te maken voor nieuwe huurders.

Het aanpakken van de leegstand in het winkelgebied is dus een constant samenspel tussen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, financiële instellingen en het Rijk in zijn functie als wetgever.

Hoewel functieverandering naar wonen in sommige gevallen dient te worden aangemoedigd, mogen we niet vergeten dat het uiteindelijk de ondernemende initiatieven zijn, die zorgen voor reuring in een centrum. Dus als je de structurele leegstand aan wilt pakken, zorg dan dat de ondernemende initiatieven boven komen drijven en de kansen voor verhuurder en huurder inzichtelijk worden gemaakt.

Maar niet alles kan. Er is een grens aan het aantal horecazaken dat een binnenstad kan hebben. We moeten ruimte maken voor die gespecialiseerde winkeltjes waar mensen nog graag op af komen. Je moet het niet hebben van landelijke ketens.

De kleine winkeliers komen terug!

Uit onze eigen ervaring weten we dat er vaak veel kansrijke initiatieven klaar liggen om ontdekt te worden en dat de mogelijkheden van een bepaald pand voor verhuurder en huurder niet altijd gezien worden of bekend zijn. Stop hier als gemeente energie, tijd en geld in.

Blijf daarnaast als gemeente ook zekerheid bieden middels een centrumvisie, zet nu eindelijk eens een actieve centrumorganisatie op en maak je bestemmingsplan flexibel en geef zo weer ruimte aan aantrekkelijke winkeltjes in het straatbeeld.

Harry de Olde


Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.