Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B & W. Aardgas als duurzame brandstof
Categories: Zonder rubriek

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Wij hebben de volgende vragen:


1. Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

2. Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

3. Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

4. Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

5. Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning? 

6.Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

https://vng.nl/artikelen/gasvrije-woningen-meer-co2-uitstoot

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.