Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Leven met de voedselbank
Categories: Zonder rubriek

De Voedselbank Almelo is gevestigd in de voormalige St. Egbertuskerk aan de Bornerbroeksestraat 160

Heel veel mensen vragen zich af waarom er voedselbanken bestaan. Dit moet in ons land toch niet nodig zijn? Er is ruimte, plaats en geld voor mensen die asiel aanvragen. Het plan is dat de komende jaren de energiebelastingen op gas steeds verder gaat stijgen. Kennelijk gaat “men” ervan uit dat iedereen dat geld zomaar kan betalen. Hoe komt het dan toch dat een bepaalde groep inwoners voedselhulp nodig heeft?

Meestal zijn het mensen met een eigen verhaal. Zo zijn er mensen die psychische problemen hebben, maar ook mensen die arbeidsongeschikt zijn. Weer anderen hebben tijdelijk geen werk of zitten in een scheiding. Als er ook nog eens fouten worden gemaakt in het bureaucratische systeem, dan kan het gebeuren dat ze onder de bijstandsnorm leven. Wie trekt er dan aan de bel?

We leven in een zo’n welvarend land, dat het er op lijkt dat het een moderne vorm van bedelen is. Waarom zijn deze instellingen nodig? Dat is eigenlijk triest voor woorden. De regering onder leiding van Rutte heeft heel veel voorzieningen afgebroken. Het is er met name voor de minima er niet makkelijker op geworden. De waardigheid van het individu is ondergeschikt.

Daarnaast zijn de enorme gemeentelijke financiële overschotten omgezet in tekorten, te gunste van de overheids tekorten. Ook het beleid maken van diverse zaken wordt sinds 2015 aan de gemeenten overgelaten, de verschillen tussen gemeenten is vergroot. Laten we landelijk verantwoording nemen, in een welvarend land.

Met het huidige kabinetsbeleid zal de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe nemen waarbij de effecten van de coronacrisis nog niet eens zijn meegenomen.

Het CPB en het SCP zien een duidelijke oorzaak voor de stijging van de armoede. ‘Dit komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen, zoals de verhoging van de bijstand of de invoering van een basisinkomen, zijn effectief, maar kosten vaak veel geld volgens het onderzoek.

In Almelo hebben ongeveer 5.600 huishoudens een inkomen beneden 115% van het wettelijk sociaal minimum. In een kwart van die huishoudens is sprake van kinderen. En in meer dan een derde van deze huishoudens gaat het om ouderen boven de 65 jaar.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/dossier/armoede-2021#op-de-agenda-in-2021

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.