Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsvergadering krediet nieuwbouw Sportpark
Categories: Zonder rubriek

Gemeentehuis Almelo

Het Programma van Eisen voor het zwembad Sportpark dat op 22 september 2020 in het Politiek Beraad is besproken, is mede naar aanleiding van de wensen van de raad aangepast. Zo is er, in overleg met de gebruikers, alsnog een volwaardig 25 meter buitenbad in opgenomen en is de sporthal in het PvE geïntegreerd. Het toch bouwen van een 25 meter buitenbad heeft geleid tot een aangepaste configuratie van het binnenzwemmen. Zo kan er worden volstaan met een kleiner doelgroepenbad in plaats van het extra 25 meter binnenbad en ontstaat ruimte om een gecombineerd peuter/therapeutisch bad in het plan te verwerken. Met het aangepaste definitieve PvE is ook de globale plattegrond en precieze locatie van het sportcomplex bepaald en kan het Sportbedrijf de exploitatie fors verbeteren, waardoor deze een substantiële bijdrage levert in de bouwkosten. Deze vallen door het extra buitenbad en de aanpassingen 1,1 min. hoger uit dan in september 2020 begroot.

De raad wordt voorgesteld een krediet van 20,9 min. ter beschikking te stellen om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Het collegevoorstel is aangenomen met 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Reactie Partij Vrij Almelo:

Het nieuwe zwemcomplex, met binnen- en buitenbaden, spectaculaire glijbanen, én een sporthal komt er nu zeker. Dat is in ieder geval al een felicitatie waard vinden wij.

De discussie ging vooral over de omvang van het 25 meter lange overdekte wedstrijdbad. Net als Partij Vrij Almelo vond een meerderheid van de raad dat voor het houden van aantrekkelijke kampioenschappen een bad nodig is van minimaal 16 meter breed.

Veel wedstrijdbaden die geschikt zijn voor sportieve activiteiten zoals banen zwemmen en aquasport zijn volgens de Koninklijke Nederlandse Zwembond nu al 20,5 meter breed.

Gaandeweg de raadsvergadering kreeg de raad toch het gevoel dat wethouder sportzaken ArjenMaathuis mee wilde werken aan het realiseren van een breder zwembad.

Omdat in de toekomst de wetgeving waarschijnlijk zal worden aangepast tot een breedte van minimaal 16 meter lijkt het ons heel verstandig van de wethouder om hier nu alvast rekening mee te houden.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.