Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ruim aandacht voor dierenwelzijn in Almelose begroting
Categories: Zonder rubriek

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Maar op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Daarom zetten wij ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Almelo te voorkomen. We stimuleren diervriendelijk handelen. Elke gemeente heeft wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. De Partij Vrij Almelo neemt deze taken serieus en hecht er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Ondanks alle aandacht voor dierenleed gaat het nog niet de goede kant op. Individuele gevallen leiden tot veel verontwaardiging in de media, maar ondertussen groeit de intensieve veehouderij gewoon door, net als het leed onder de landbouwhuisdieren. Bovendien ontstaat er bijna ongemerkt een competitie tussen dierenwelzijn en milieu, met enkele zorgelijke ontwikkelingen die veel dierenleed veroorzaken als gevolg.

De ambities  van de Partij Vrij Almelo zijn groot en gaan verder dan de landelijk wettelijk vastgestelde taken. Van het voorkomen van onnodig dierenleed, tot een dierenarts voor mensen met een laag inkomen, van een dringend verzoek aan verzorgingstehuizen om meer ouderen hun huisdier mee te kunnen laten nemen, tot een hardere aanpak van dierenbeulen. Elke hondenliefhebber ziet zijn hond het liefst vrij rondrennen en spelen. Daarom moeten er in Almelo meer plekken gecreëerd worden waar dat mogelijk is.

Begroting

Jarenlang werd in geen enkele Almelose begroting aandacht besteedt aan dierenwelzijn. De Partij Vrij Almelo is van mening dat dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje in een begroting mag zijn. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen kosten maar ook doelstellingen en baten bij. De stad profiteert van een goed dierenwelzijnsbeleid.

De baten (doelstellingen) moeten verwoord worden in de begroting: ‘Verbetering van dierenwelzijn in de stad, reductie van de zwerfkattenpopulatie, diervriendelijk en duurzaam populatiebeheer van vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad zoals de veiligheid in en rondom losloopgebieden voor honden.

De gemeente zal het volgende moeten doen om deze baten te verwezenlijken: Kwalitatieve en kwantitatieve prestatieafspraken maken met de dierenwelzijnsorganisaties in Almelo over hoe zij de wettelijke taken en de zorgplicht van de gemeente uitvoeren, professionalisering van de dierenwelzijnsketen, realisatie van goede opvang voor alle diersoorten, verbetering van de noodhulp aan dieren, voorkomen van gedwongen afstand, afremmen van impulsaankopen.

Dierenwelzijn in begroting 2018 – Partij vrij Almelo

In de raadsvergadering op 2 november 2017 diende de Partij Vrij Almelo een  Motie in met het verzoek een aantekening dierenwelzijn op te nemen in de begroting. Deze Motie werd verworpen met 11 stemmen voor en 24 stemmen tegen. In een notitie dierenwelzijn staan vaak vier doelstellingen: 1. Het verminderen van dierenleed. 2. het verbeteren van de leefomgeving van dieren. 3. het verbeteren van kennis van inwoners over omgaan met dieren.  4. het verbeteren van de samenwerking met partners en regiogemeenten.

Met het aantreden van de nieuwe raad in 2018 werd Eugéne van Mierlo de nieuwe dierenwethouder en wordt in de begroting 2019 voor het eerst aandacht besteed aan dierenwelzijn. Voor dieren is deze nota erg belangrijk, hun welzijn wordt niet meer vrijblivend, maar onderdeel van het gemeentelijk beleid. Daar waren wij het college en dan vooral Eugéne van Mierlo die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft zeer erkentelijk voor.

Maar tot onze grote verbijstering wordt in de begroting 2021 nauwelijks meer aandacht geschonken aan het dierenwelzijn. Het wordt in een enkel kort zinnetje samengevat. Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Maar op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. 

Tijdens de behandeling op 12 november 2020 van de programmabegroting 2021 diende de Partij Vrij Almelo, mede ingedient door GroenLinks opnieuw een Motie in met het verzoek om Dierenwelzijn weer uitgebreid in de begroting 2022 op te nemen.

De Motie werd aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Daar zijn we natuurlijk “ontzettend blij” mee want dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en ze verdienen een respectvolle behandeling.

Burgers doen steeds meer een beroep op gemeenten vanwege dierenwelzijn

Dierenwelzijn – Beter voor Almelo

Schriftelijke vragen aan college van B&W Dierenwelzijn

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.