Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen aan college over sociale woningbouw
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over particuliere investeerders en commerciële beleggers die sociale huurwoningen opkopen. Hierbij hebben beleggers enkel en alleen een zo hoog mogelijk rendement tot doel. Het verkleint de zeggenschap van huurders over de volkshuisvesting, het verkleint de voorraad sociale huurwoningen in verschillende straten, buurten en wijken en de liberalisering van huurwoningen beperkt de rechten van huurders.

Daarnaast zien we vaak een afname van het beheer en onderhoud aan huurwoningen die aan particuliere investeerders en commerciële beleggers zijn verkocht. Ook zien we dat het kopen van een woning voor starters door deze particuliere investeerders en commerciële beleggers bijna onmogelijk wordt gemaakt. De particuliere investeerders en commerciële beleggers drijven de prijzen op en kunnen gemakkelijke aan financiering komen, waardoor starters niet kunnen kopen en alsnog duur moeten huren.

Dit zorgt ervoor dat de doorstroming in de volkshuisvesting stokt en alleen particuliere investeerders en commerciële beleggers profiteren.


Beantwoording schriftelijke vragen sociale woningbouw
Behandeld door E. Kiphardt

Geachte heer De Olde,

Op 1 juni 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over woningen op de plek van het Havenblok.

In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1.

Wat is de mening van het college van B&W over de toename van particuliere investeerders die (sociale) huurwoningen opkopen?

Antwoord:

Met deze vraag verwijst u naar verkoop van woningen van de corporaties aan particuliereinvesteerders. Dat gebeurt niet in Almelo. Corporaties verkopen met zelfbewoningsplicht. Het college is van mening dat een toename van particuliere investeerders niet per definitie
onwenselijk is. Er is in Almelo vraag naar huurwoningen in het middensegment. Wanneer particuliere investeerders woningen opkopen om te verhuren, kunnen we met verschillende regelgeving zoals het paraplubestemmingsplan “Wonen” en daarbij horende beleidsregels
sturen op hoe de woning weer op de huurmarkt komt.

Vraag 2.

Welke oplossingen voor de problemen waar huurders en starters nu tegenaan lopen ziet het college van B&W? En wanneer u deze problemen niet ziet, waarom niet?

Antwoord:

Ons college ziet dat ook in Almelo de huizenprijzen stijgen en dat het voor starters op de woningmarkt moelijker is om een koopwoning te verkrijgen. De woonvisie geeft aan dat wij inzetten op doorstroming i.v.m. kwalitatief programmeren. Hierdoor komen woningen vrij voor starters. Daarnaast hebben we in Almelo de starterslening. Deze lening geeft starters de kans
om net iets meer te lenen waardoor meer huizen binnen hun bereik komen.
Uit analyse van de Woon-Twente blijkt er in Almelo sprake van een redelijk ontspannen sociale huurmarkt. Wie wil, kan binnen 6 maanden een huurwoning krijgen (als er niet te veel eisen worden gesteld voor wat betreft locatie of grootte van de woning).

Vraag 3.

Bent u met ons van mening dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden doorverkocht aan de huidige huurders/bewoners? Zo ja, wanneer gaat zij dit invoeren? Zo niet waarom niet?

Antwoord:

De twee grote woningbouwcorporaties in Almelo verkopen aan zittende huurders. Wanneer de zittende huurder niet kan of wil kopen, wordt de woning – zoals aangegeven bij vraag 1 – verkocht met zelfbewoningsplicht. Het gesprek hierover voeren wij met de woningcorporaties in het proces om te komen tot prestatieafspraken.

Vraag 4.

Deelt u de mening dat het op de vrije markt aanbieden van voormalige sociale huurwoningen ongewenst is, gezien het feit dat dit leidt tot extra verkopen aan beleggers? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Corporaties verkopen hun woningen aan de zittende huurders. Als deze huurder niet kan of wil kopen, verkoopt de corporatie de woning aan een eigenaar-bewoner die er minimaal 2 jaar zelf in moet blijven wonen. De eigenaar-bewoner kan de woning dan na 2 jaar verkopen. Dat is wat
het college betreft niet wenselijk maar dat kunnen wij niet tegenhouden.

Vraag 5.

Bent u bereid maatregelen te nemen, die voorkomt dat woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

De corporaties hebben het recht om hun eigendom te verkopen. In de prestatieafspraken die we met de corporaties maken nemen we ook afspraken op over de verkoop van huurwoningen.

Vraag 6.

Is B&W bereid om op korte termijn te onderzoeken om zelf een ruim aantal
huurwoningen uiterst snel te realiseren en die aan huurders te verhuren. En later op termijn te kijken of die nieuwe huurwoningen aan St. Joseph of Beter Wonen kan worden doorverkocht?

Antwoord:

Nee, dat past niet in het staand beleid.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.