Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De regionale energiestrategie Twente
Categories: Zonder rubriek

De plaatsing van windmolens en een zonneparken in de omgeving van Almelo Noord tast de groene omgeving aan

Tien Twentse gemeenten stemmen in met de Twentse Energie Strategie. Deze strategie zou een samenwerking zijn tussen de gemeenten, regionale partners, bedrijven en inwoners en bedoeld om Twente energieneutraal te maken.

Ook in Almelo (een van deze gemeenten) ligt een plan klaar voor zonnepanelen op akkers en windmolens in natuurgebieden. Hier zou gangbaar akkerland zonder biodiversiteit plaatsmaken voor een zonneveld met bloemen en struiken eromheen. Natuurontwikkeling en klimaatbeleid gaan hier hand in hand, jubelden onze bestuurders.

Maar wie verder kijkt ziet het groenwassen van gebroken beloften. Grote oppervlakten grond en natuur raken langdurig bebouwd met zonnepanelen en windmolens met natuurverbetering als groene saus om natuurverlies te verhullen. 

Wij hebben de volgende vragen:

In het kader van burgerparticipatie nemen wij aan dat draagvlak onder omwonenden één van de belangrijkste voorwaarden is om tot plaatsing van windmolens- en zonnevelden over te gaan. Waarom wordt hier tot op heden nog steeds niet aan voldaan?

En wat gaan we doen met omwonenden die net een stuk grond hebben gekocht en dachten te genieten van een prachtig uitzicht en straks windmolens in de achtertuin en zonneparken voor de deur krijgen? Allemaal zijn ze zich een hoedje geschrokken van de plannen van het Almelose stadsbestuur.

En waarom zijn er vooral gesprekken gaande tussen professionals die betrokken zijn bij de enegietransitie, zoals netbeheerders en adviesbureau’s? Bewoners zijn de dupe….Hun stem wordt tot nu toe genegeerd.

https://www.regiotwente.nl/over-regio-twente/pers-en-media/nieuws/1379-energiestrategie-twente-res-twente

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.