Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het belang van de burger voorop
Categories: Zonder rubriek

Vechten tegen windmolens

Veel mensen zullen ongetwijfeld het verhaal van Don Quichot kennen. Het verhaal over het gevecht tegen windmolens. Zo voelen een groot aantal mensen zich.

Zij vechten tegen windturbines, de moderne versie van windmolens omdat hun aangename leefgebied steeds verder wordt aangetast. Want zij mogen pas iets zeggen als er eigenlijk al niets meer te zeggen valt. Veel mensen voelen zich gepasseerd en niet serieus genomen.

Dan maar de hulp van de Provincie Overijssel inroepen. Want de Provincie zoekt al lange tijd inwoners die het “zelf beter kunnen”. Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur constateert Commissaris van de Koning Andries Heidema. Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. 

Dus dachten zij in de Provincie Overijssel wel een betrouwbare parner te vinden. Helaas ook de provinviale coalitie is en blijft doof voor de belangen en argumenten van inwoners en omwonenden.

In tegenstelling tot de  fracties van Onafhankelijke Conservatieve Liberalen en fractie Mooi Overijssel die fel tegen waren stemden de meeste fracties voor het grote windmolenplan.

Een gedeputeerde besprak nog het idee van digitaal visualiseren goed in het kader van informatievoorziening voor burgers. Integer, of hypocriet? Daarover mag u zelf beslissen!

Naar mening van de Partij Vrij Almelo moeten de Statenleden en Gedeputeerde Staten (de Coalitie), en natuurlijk ook ons eigen college eerst maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent. Eerst eens goed de stukken lezen en niet klakkeloos bij de pakken gaan neerzitten.

Voor hoe naïef of dom houdt men onze inwoners eigenlijk?

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.