Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
In april 2010 lagen al plannen klaar om windmolens te plaatsen nabij het gebied Waterrijk
Categories: Zonder rubriek

Het zoekgebied is al eerder aangewezen door provinciale staten… Windenergie is toen niet ter sprake gekomen bij informatiebijeenkomsten of bewonersbijeenkomsten.

12 april 2010

Raedthuys Windenergie bv heeft in een brief aan de gemeenteraad gewezen op de mogelijke komst van een zogeheten windpark nabij het gebied Waterrijk.  Hoewel de windturbines op het grondgebied van de gemeente Twenterand verrijzen, denkt projectmanager D.J. Matthijsse van Raedthuys dat het park ook interessant kan zijn voor Almelo. 

Een woordvoerder van de gemeente Almelo kon hier nog niet op reageren.

Het is bijna weer zo ver, 9 juni komt er aan.  Links en rechts, met name rechts zullen zeker wat bezuinigingen invoeren.  Maar de linkse heilige huisjes zullen ongetwijfeld overeind blijven staan.  Het meest heilige huisje is op dit moment de windenergie.  U weet wel die prachtige moderne horizonverrijkers.  Die betaalbare en rendabele bron van groene energie.  Die geruisloze en veilige draaipalen.  Onze redding van de gewisse CO2-verstikking.  Daar mag natuurlijk nooit op bezuinigd worden.  Maar ik vind dat dit de éérste post is waar het kabinet/gemeente op moet bezuinigen.

Windmolens verbruiken meer brandstof dan zij besparen.  Hé, hoe kan dat nou?  Wind is toch gratis, groen, duurzaam en onuitputtelijk?  Dat klopt wel, maar elektriciteit moet het gehele jaar 24 uur per dag beschikbaar zijn.  De wind komt en gaat naar eigen willekeur.  Uit praktijkcijfers blijkt dat windmolens gemiddeld 6 uur per dag produceren, mogelijk in de toekomst ver op zee 10 uur per dag.  De centrales moeten dus het gehele jaar meedraaien en op-  en afgeregeld naargelang er windstroom is.  Dit op- en afregelen kost natuurlijk extra brandstof zoals elke autorijder zal weten.  Vanwege de vereiste 99,99 % beschikbaarheid van stroom kost bijkoppelen van de variabele windstroom aan het elektriciteitsnet meer brandstof dan de beoogde besparing.

En hoeveel kost dat onze samenleving?  Véééél geld.

Dus mijnheer Matthijsse, houdt u voet bij stuk en gaat u toch windmolens bouwen?  Ga uw gang!  Maar zorg er dan wel voor dat het Nederlandse volk daar niet voor hoeft te betalen.  Zorg er dan voor dat u dit zelf kunt betalen.  Lukt dat niet zegt u?  Ook goed, dan kunnen we dat geld beter gebruiken daar waar het zo vreselijk hard nodig is:  onderwijs, veiligheid en zorg.

Harry de Olde

23 april 2010

Geachte heer de Olde

Graag verwijs ik u naar onderstaand bericht. Ik neem aan dat uw partij open staat voor alle informatie en dit soort zaken niet eenzijdig benaderd.

Met vriendelijke groeten,
Dirk Jan Matthijsse

Grootschalige windenergie bespaart 19 MTon CO2 per jaar

In december verschenen er weer enkele artikelen in Nederlandse media over de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van windenergie. Er wordt gesuggereerd dat windenergie geen zinvolle optie is voor de Nederlandse elektriciteitsopwekking en zelfs mogelijk zou leiden tot een hoger brandstofgebruik en meer CO2 uitstoot.

Allereerst blijkt dat de variaties in de elektriciteitsvraag veel groter zijn dan de variaties in het aanbod van windstroom. Bovendien is de voorspelbaarheid van windstroom-aanbod inmiddels zeer goed voorspelbaar. Bart Ummels publiceerde eerder dit jaar een proefschrift over inpassing van grootschalige windenergie in de elektriciteitsvoorziening (zie voor interview Windnieuws 3, juni 2009). Uit zijn studie blijkt dat minstens 12GW aan windenergie zonder problemen kan worden ingepast in Nederland. Hiervoor zijn nodig: een goede voorspelling van de wind en een goed werkende Europese markt; energie-opslag is niet nodig. Ummels kent de cijfers van conventionele centrales in ons land en in de ons omringende landen. Verder heeft hij op basis van beproefde gegevens (TenneT, KNMI) de elektriciteitsvraag en de elektriciteitsproductie door windturbines op land en op zee gemodelleerd.

Eén van zijn conclusies uit de modelberekeningen waarbij alle centrales inclusief hun (deellast)-rendementen zijn verwerkt is dat 12GW windvermogen naar schatting EUR 1.5 miljard aan brandstof- en CO2-kosten bespaart en 19 miljoen ton CO2 per jaar. Deze CO2-besparing komt doordat – afhankelijk van de elektriciteitsprijs, die weer afhangt van het windaanbod – bestaande elektriciteitscentrales worden afgeregeld en/of uitgezet.

Elke MWh windenergie bepaart volgens zijn berekeningen bijna een MWh met fossiele energie opgewekte elektriciteit. Moderne gascentrales die ook met het oog op de inpassing van windvermogen worden gebouwd (zoals Enecogen, de Flevocentrale of Intergen) hebben juist ook in deellast een hoog rendement, Al met al staat een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie in geen verhouding tot de bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2. In dit licht zou de discussie juist moeten gaan over de wenselijkheid om nog nieuwe kolencentrales te bouwen die de regelbaarheid van het systeem juist bemoeilijken.

D.J. Matthijsse, 

Raedthuys Windenergie bv

https://vng.nl/files/vng/20100614_rpw20bij20bo20ruimte202420juni202010_rh.pdf

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.