Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Met windturbines gaat de horizon naar de bliksem, met zonneparken de rest
Categories: Zonder rubriek

TCtubantia

Ook het Almelose landschap zal worden verpest wanneer er windmolens en zonnepanelen op boerenerven komenDuurzame energie, maar niet duurzaam voor omwonenden, de samenleving, de natuur en het landschap.Wind- en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo ontstaan er de komende jaren nieuwe Nederlandse energielandschappen. Misleidend worden dit ‘parken’ genoemd, maar het heeft niets van doen met de door mensen aangelegde groene gebieden. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te zien dat een veld vol zonnepanelen of windmolens heel wat anders is dan bijvoorbeeld mooi natuurgebied.Waar nu nog koeien staan te grazen, kunnen straks zonnepanelen staan te schitteren in de zon. De eerste onderzoeken hebben aangetoond dat de impact van zonnepanelen op de bodem negatief is. Weiden of akkers waarop zonnepanelen worden gezet, putten op den duur

uit. Het zonlicht en de regen kunnen moeilijker de bodem bereiken. Dat is

funest voor bodemleven, insecten en uiteindelijk weidevogels. En die bodem heeft het de afgelopen decennia al flink te verduren gekregen door overmatige bemesting en pesticiden.Omwonenden van windturbines rapporteren wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand. Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het – deels hoorbare – geluid van turbines, de vibraties die voelbaar zijn, de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de turbines en de visuele impact die dit met zich meebrengt.Terwijl grote energie- en financiële concerns profiteren, krijgen de Nederlandse burgers en MKB twee derde van de totale rekening in hun maag gesplitst, wat onze koopkracht zal wegvagen. De kosten van dit hoogst omstreden, landschappen verwoestende plan zijn zo monstrueus, dat de koopkracht van de Nederlandse burgers extra hard zal worden geraakt.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.