Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Onderzoeksrapport Juridische Procedures Rekenkamercommissie Almelo
Categories: Zonder rubriek

Bij mediation lossen partijen hun conflicten op met bemiddeling van de mediator

De Rekenkamercommissie Almelo heeft in 2020/2021 onderzoek laten doen naar de formele kant van juridische procedures van de gemeente Almelo. Medeaanleiding voor dit onderzoek vormden zorgen vanuit de raad over de kosten en effectiviteit van de juridische procedures. Op basis van de bevindingen van onderzoeksbureau Pro Facto heeft de rekenkamercommissie Almelo een onderzoeksrapport, en conclusies en aanbevelingen opgesteld. De raad wordt vooprgesteld de aanbevelingen over te nemen. Het uitvoeren van de aanbevelingen leidt tot een betere juridische kwaliteitszorg en een mogelijke besparing op de kosten voor juridische procedures.

Raadsvergadering 22-06-2021

Voorzitter,

Conflicten tussen burgers, ondernemers en gemeenten ontaarden steeds vaker in een verbeten juridische strijd die soms jaren kan duren. Velen hebben niet de financiële middelen om lang te strijden tegen de overheid, die blijkbaar onbeperkt kan procederen met steun van het ambtenarenapparaat. Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je door een muur van procedures. Stalen zenuwen moet je hebben wanneer je in conflict bent met de gemeente. Ieder jaar worden duizenden juridische geschillen uitgevochten tussen burgers en de overheid. 

De gemeente Almelo heeft de afgelopen jaren alleen al aan één project 1.766.931,34 euro uitgegeven aan juridische kosten. In dat bedrag zitten zowel de kosten voor de uren van eigen ambtenaren als het geld dat gespendeerd is aan externe bureaus. 

Conflicten die jarenlang slepen, tienduizenden of tonnen euro’s kosten aan procedures en menskracht. En die de levens negatief beheersen. Zaken doen met de gemeente Almelo is dus blijkbaar ook niet de goede optie. Veel Almelose burgers krijgen dat vroeg of laat door. En dan te bedenken hoe je hier door mediation veel onnodig leed en kosten kunt besparen.

Wij vinden dat  raadsleden en wethouders vaker in de keuken moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er vaak ook meer begrip voor problemen waar een ondernemer of burger mee zit.

Je kunt op zijn minst vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit van de rechtsgang als methode plaatsen om conflicten op te lossen. Of het maatschappelijk verantwoord is om als overheid standaard te kiezen voor juridische strijd? Een strijd die op jaarbasis in ons land miljoenen kost. Geld dat opgebracht is door burgers en bedrijven.

Een strijd die de kloof tussen overheid en burgers vergroot. Het wederzijds inzichtelijk maken van belangen en het bij elkaar brengen van die belangen, daar zijn beide partijen bij gebaat. Het leidt tot betere en gedragen oplossingen, die veel minder geld kosten en de gemeenschapszin versterken in plaats van afbreken.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.