Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De burger beslist mee
Categories: Zonder rubriek

Aan de slag met participatiebeleid

De gemeente Almelo wil graag een actieve stad zijn waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen en waar zorg is voor de kwetsbaren. Het gemeentebestuur wil actief de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid bevorderen.

Bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen worden inwoners daarom regelmatig gevraagd om mee te denken (beleidsparticipatie). Beleidsparticipatie kan in verschillende vormen, op verschillende manieren en momenten plaatsvinden. Het is voor iedereen die hieraan meedoet belangrijk om te weten hoe beleidsparticipatie werkt.

Om ervoor te zorgen dat de participatie zo goed mogelijk verloopt, zal de gemeente Almelo spelregels beleidsparticipatie moeten opstellen. De Spelregels Almelose Beleidsparticipatie maken voor alle betrokkenen duidelijk wat zij kunnen en mogen verwachten en wie zij aan kunnen spreken.  

Motie Partij Vrij Almelo

Titel Motie: De burger beslist mee
De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie en de burger invloed kan uitoefenen op de overheid.

. In het coalitiakkoord staat: Wij kijken de problemen recht in de ogen en gaan deze niet uit de weg. Onze stad is ons dierbaar en zijn inwoners gaan ons aan het hart.

. Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

Overwegende dat:

Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak is.

Is van mening dat:

De communicatie tussen de gemeente en de burger de laatste tijd tekort schiet.

. Het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur hierdoor is geschaad.

. De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.

. De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

Draagt het college op:

Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing-of verandering voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij dan ook invloed kan uitoefenen op besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Christenunie, D66, Forum voor Rechts, LeefbaarAlmelo, Lijst Céte.

Tegen:

CDA, Democraten.nu, GroenLinks, LAS, PvdA, PVV, SP, VVD.


Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.